Chinese veiligheidswet zet rechtspraak Hongkong buitenspel

ANP Producties | Bron: ANP
Peking

China heeft bevestigd dat met de nieuwe wet voor nationale veiligheid Peking voorrang heeft boven het onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong. De bedoeling is een organisatie in de metropool op te zetten die inlichtingen verzamelt en die misdaden tegen de nationale veiligheid afhandelt.

Staatspersbureau Xinhua publiceerde zaterdag delen van de nieuwe voorgenomen wet. Volgens de tekst heeft de centrale overheid in "specifieke gevallen" zeggenschap in een "extreem klein" aantal zaken aangaande de nationale veiligheid. Daartoe zal door Peking een speciaal bureau worden opgezet.

Daarnaast moet er een comité komen ter bescherming van de nationale veiligheid. Dat orgaan staat onder toezicht van en legt verantwoording af aan Peking. De voorzitter van het comité benoemt rechters die veiligheidszaken moeten afhandelen. Het centrale gezag in Peking heeft het laatste woord over hoe de wet moet worden geïnterpreteerd.

Volkscongres

Het wetsvoorstel dook eind mei voor het eerst op tijdens het Chinese Volkscongres. De inhoud bleef evenwel geheim. In het concept zouden onder meer straffen staan op activiteiten die zijn gericht op afscheiding van China, op activiteiten die de staat ondermijnen en op terrorisme.

Internationaal is met grote bezorgdheid gereageerd op de nieuwe wet. Deze zou feitelijk het einde betekenen voor de onafhankelijke rechtsspraak en het zelfbestuur in Hongkong. De welvarende metropool en voormalige Britse kolonie behoort sinds 1997 tot China, maar heeft wel een eigen rechtssysteem en lokaal parlement.

Meer nieuws uit Buitenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.