SCP: vrouwen niet op topfuncties door deeltijd en minder overwerk

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Vrouwen komen minder vaak in de top van het bedrijfsleven terecht, omdat ze minder vaak voltijd werken en minder overwerken. Tot die conclusie komt het Sociaal Cultureel Planbureau op basis van nieuw onderzoek. Donderdag is daarover het rapport Verschillende wegen naar leidinggeven verschenen.

Het SCP heeft voor de periode 2004-2018 in kaart gebracht hoe de doorstroom verloopt van twee groepen werknemers. Het ging om een groep werknemers die aan het begin van hun loopbaan staan (18-35 jaar) en een groep ervaren werknemers (36-65 jaar).

In beide leeftijdscategorieën was van degenen die nooit leidinggeven 60-70 procent vrouw. Mannen stromen veel vaker door naar leidinggevende functies. Het aandeel mannen bij de topfuncties was 70-74 procent en bij posities in het middenmanagement 60-70 procent.

Volgens het SCP blijkt uit een analyse dat "arbeidsduur en overwerk het sterkst samenhangen met een lagere kans van vrouwen om door te stromen naar leidinggevende functies". Iemand die voltijd werkt heeft grotere kans om door te stromen naar een leidinggevende functie. Dat geldt zeker voor topfuncties.

Ook overwerk is een bepalende factor. "Voor doorstroom naar de top is het effect van overwerk nog sterker dan voor andere leidinggevende functies, vooral bij relatief veel overwerk (meer dan 10 uur per week)", aldus het SCP in het rapport.

Het planbureau heeft twee adviezen voor bedrijven die met diversiteit aan de slag willen gaan. Ze zouden vaker het gesprek kunnen aangaan met vrouwen die in deeltijd werken en hun vragen of zij geïnteresseerd zijn om meer uren te gaan werken. En bedrijven zouden zich kunnen afvragen of leidinggevende functies alleen in voltijd vervuld kunnen worden.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.