Wetsvoorstel voor Open overheid kost veel minder dan gedacht

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Geld is niet een probleem om de overheid opener en transparanter te maken. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen, de Wet open overheid (Woo), pakt veel voordeliger uit dan oorspronkelijk was geraamd. Het gaat om een wetsvoorstel dat al in 2012 werd ingediend door D66 en GroenLinks. Ze willen dat de toegang tot de overheidsinformatie standaard beter wordt. Het moet de verouderde Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) vervangen.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft het voorstel, dat in de loop der jaren is aangepast, laten toetsen door ministeries en medeoverheden en laten doorrekenen, meldt ze aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat de structurele kosten van dit plan voor het rijk en voor medeoverheden uitkomen op bijna 100 miljoen euro. In het oorspronkelijke voorstel was dat in totaal zeker 2 miljard euro. Ook de incidentele kosten komen voor rijk en lagere overheden uit op 200 miljoen euro in plaats van de oorspronkelijk raming van 2 miljard.

Na aanpassingen aan het wetsvoorstel blijkt dat het wetsvoorstel uitvoerbaar is, schrijft Ollongren. Ze wil nog meer onderzoek naar de informatiehuishouding in het openbaar bestuur.

Na de zomerstop van het parlement gaat de Tweede Kamer over het wetsvoorstel in debat.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.