Uitstoot CO2 in Noordzeekanaalgebied over tien jaar fors minder dan als doel is gesteld

Na een kwart eeuw is de schoorsteen van de Hemwegcentrale gestopt met roken.
© ANP/Robin van Lonkhuijsen
Haarlem

Dertig bedrijven in het Noordzeekanaalgebied brengen de uitstoot van CO2 zoveel terug, dat de doelstelling die voor 2030 is gesteld, ruimschoots wordt gehaald.

Gevraagd was in tien jaar tijd de uitstoot met 4,2 megaton te verminderen. De bedrijven komen bijna tot vijftien. Het leeuwendeel komt voor rekening van Tata Steel, dat projecten heeft ingediend die samen tot 7,4 megaton minder uitstoot leiden.

Nu de Vattenfall Hemweg-kolencentrale is gesloten, is er al 2,5 megaton minder uitstoot bereikt. Alleen al deze twee bedrijven, aan het begin en aan het einde van het Noordzeekanaal, zijn dus als goed voor een reductie van tien megaton.

Gedeputeerde Edward Stigter (GroenLinks) van Noord-Holland is voorzitter van het bestuursplatform Energietransitie van het Noordzeekanaalgebied. Hij noemt de transitie ’een complexe opgave, waarbij iedereen een stukje van de puzzel in handen heeft’.

Minister Eric Wiebes (VVD) van economische zaken en klimaat heeft afgelopen week alle plannen die door regio’s in ons land zijn gemaakt in ontvangst genomen. Hij constateerde tevreden dat de bedrijven meer CO2-reductie voorstellen dan als doel was gesteld. Pluspunten van de investeringen die nodig zijn om de CO2-uitstoot te verminderen zijn volgens hem dat ze een weg uit de crisis wijzen en innovatie en economische groei bevorderen.

„We hebben dit soort plannen nodig om onze klimaatdoelen te halen en ons een weg uit de crisis en naar nieuwe groei en innovatie te investeren”, aldus Wiebes.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.