Miljoenentekort jeugdzorg in Haarlemmermeer

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil pas na de Kamerverkiezingen meer geld geven.
© ANP
Hoofddorp

Haarlemmermeer verwacht dit jaar een tekort van 6,8 miljoen euro op jeugdhulp. ’Een grote tegenvaller’, aldus de gemeente die zelf niets kan doen om de schade te beperken.

Bij jeugdhulp wordt 72 procent van de betrokken jongeren naar jeugdzorg verwezen door huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters en jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze zogenaamde ’wettelijke verwijzers’ hebben op grond van de Jeugdwet de bevoegdheid om door te verwijzen naar de specialistische jeugdhulp.

De gemeente draait voor de kosten op. ’Daarom moeten er ook meer geld en middelen vanuit Den Haag komen om gemeenten te helpen’, vindt Haarlemmermeer. „Het is tijd dat het rijk serieus over de brug komt met extra geld”, zegt zorgwethouder Mieke Booij (PvdA).

Landelijk wordt nu onderzocht of er structureel extra geld naar de jeugdhulp moet gaan, maar het kabinet wil dat pas na de volgende Kamerverkiezingen regelen. Booij: „We krijgen steeds meer zorgtaken van de landelijke overheid, waarbij we amper kunnen sturen op kosten, terwijl de tekorten wel op ons bordje komen. Ook Haarlemmermeer krijgt het nu lastig. De minister moet dan ook nu over de brug komen. Het water staat veel gemeenten aan de lippen.”

Haarlemmermeer verwacht in 2020 op het sociaal domein een tekort van in totaal 7,6 miljoen. Er wordt geprobeerd de kosten van met name jeugdzorg te beperken voor zover dat mogelijk is.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.