Woningcorporaties willen bouwen bij steden, niet in

Directeur Egbert de Vries van het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad.© Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad

Peter Schat
Haarlem

Binnenstedelijk bouwen lost de woningbehoefte in Noord-Holland niet op. Dat oordeelt het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad aan de vooravond van de discussie in Provinciale Staten over de Omgevingsverordening. Dat Gedeputeerde Staten vinden dat in steden nog genoeg plek is en in het landelijk gebied niet hoeft te worden gebouwd, valt niet in goede aarde bij directeur Egbert de Vries. ,,Er moet ruimte komen voor grootschalige uitbreiding bij steden als Haarlem, Beverwijk, Zaanstad en Purmerend.’’

De woningbehoefte kan volgens het platform niet binnen bestaand stedelijk gebied opgelost worden, wat de Omgevingsverordening wil. ,,Het wordt duurder, verloopt trager en levert minder resultaat op’’, zegt De Vries. ,,Duurder niet alleen omdat het ingewikkelder is om er te bouwen, ook omdat er over binnenstedelijke bouwplannen steevast veel discussie is met omwonenden en andere belanghebbenden.’’

De behandeling van de Omgevingsverordening, die 21 bestaande verordeningen vervangt, smeert Provinciale Staten over twee vergaderdata uit. Nadat de fracties maandag in eerste termijn hun zegje doen, reageert Gedeputeerde Staten schriftelijk. Donderdagavond 22 oktober vindt de tweede termijn van de behandeling plaats. De fracties is verzocht maandag al met moties en amendementen te komen, zodat GS de reactie erop in de schriftelijke ronde mee kan nemen.

,,Prima dat de provincie al die bestaande verordeningen integreert in één stuk. Maar met twee grote maatschappelijke vraagstukken wordt geen rekening gehouden: er is een enorm tekort aan woningen in Noord-Holland, zeker in de metropoolregio Amsterdam, en het tempo waarin nieuw moet worden gebouwd vertraagt alleen maar, terwijl een versnelling nodig is.’’ De Vries gaat de Statenfracties, op wat voor manier dan ook, nog wijzen op de mogelijkheden die landbouwgronden bieden voor het combineren van duurzame natuurontwikkeling met woningbouw. ,,Die mogelijkheden zijn er. De provincie wil meer natuur, toch? Zo kunnen de woningnood en de stikstofproblematiek gelijktijdig opgelost worden.’’

Meer nieuws uit Uitgelicht

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.