Vlinderstichting: niet alleen aandacht voor honingbij

ANP Producties | Bron: ANP

Er moet niet alleen aandacht zijn voor het behoud van de honingbij, maar ook voor dat van andere bestuivende insecten. Die oproep doet een groep natuurorganisaties in een brief aan minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur). De organisaties willen dat Nederland niet een nieuwe Europese richtlijn over bestrijdingsmiddelen steunt, maar zelf een stap verder zet om insecten te beschermen.

De Vlinderstichting, Natuurmonumenten, EIS kenniscentrum Insecten, Landschappen NL, Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu willen dat Nederland teruggrijpt naar het zogeheten 'bijenrichtsnoer' dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid in 2013 voorstelde voor de beoordeling van bestrijdingsmiddelen. Daarbij werd rekening gehouden met de schade die bestrijdingsmiddelen kunnen aanrichten aan honingbijen, wilde bijen en andere insecten die kunnen bestuiven, zoals vlinders. Die richtlijn werd nooit bekrachtigd.

De nieuwe Europese richtlijn richt zich volgens de organisaties te eenzijdig op behoud van de honingbijen. Ze spreken over een "halfslachtige aanpak" en een "tijdbom" onder het landelijk beleid om de bijenpopulatie te behouden. Ze roepen de regering op om "aan te sturen op een herziening die beter recht doet aan het voorgenomen beleid om de bloembezoekende insecten er weer bovenop te helpen. Het is hoognodig, want de achteruitgang van insecten is evident en geeft absoluut geen aanleiding te komen tot verruiming van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen".

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.