Open brief van twee Forza-fractieleden over interne strubbelingen binnen de grootste oppositiepartij van Haarlemmermeer

Juriaan Kos.

Juriaan Kos.© Forza

Tjarda Reesink.

Tjarda Reesink.© Forza

1 / 2
Bart Boele
Hoofddorp

Twee fractieleden van Forza, de door interne conflicte geplaagde grootste oppositiepartij van Haarlemmermeer (vijf zetels), hebben in een open brief hun visie op de zaak gegeven.

De brief geeft een kijk op (het gebrek aan) de interne communicatie binnen de partij maar geeft geen antwoord op alle vragen. Zo blijft onbenoemd waarom oprichter en fractievoorzitter Paul Meijer zich van de Forza-fractie voorlopig niet met de lokale politiek in Haarlemmermeer mag bemoeien. Ook wordt niet duidelijk waarom raadslid Erik Vermeulen uit Forza is gezet.

Het werpt wel licht op hoe raadslid Tjarda Reesink en fractieassistent Juriaan Kos kijken naar alle gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Hieronder de volledige brief.

Persbericht/open brief

,,Met toenemende verbazing kijken wij naar de ontwikkelingen binnen Forza, de partij waar wij als lid van de fractie deel van uitmaken en waarvoor wij ons allebei met liefde en plezier dagelijks inzetten.

Op donderdagavond 8 oktober tijdens de sessie in de gemeenteraad van Erik Vermeulen werden wij gebeld door de heer Scholts die zich voorstelde als bestuurslid van Forza Nederland. Hij deelde ons mede dat in goed overleg de meerderheid van de fractie besloten had om Erik Vermeulen uit de fractie van Forza te zetten en dat hij dan ook geen penningmeester meer kon zijn. Ook de heer Landino bleek volgens Scholts onderdeel uit te maken van het nieuwe bestuur.

Dit riep en roept bij ons meerdere vragen op. De politieke vereniging Forza Nederland heeft sinds haar oprichting twee bestuursleden. Tot aan januari dit jaar de heer Van Dijk en de heer Meijer en daarna de heer Meijer en de heer Vermeulen die met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2019 tevens als penningmeester werd ingeschreven. Nooit zijn verdere bestuursveranderingen binnen de fractie besproken en bovenal, hoe kan het binnen een tweekoppig bestuur dat de ene bestuurder de andere er uit zet en door twee anderen vervangt?

De manier van verwijderen uit de fractie is opmerkelijk. Wij -Tjarda Reesink en Juriaan Kos- maken beiden onderdeel uit van de fractie van Forza, maar waren niet uitgenodigd voor dat overleg. Hoe kun je als democratische partij een fractiegenoot uit de fractie zetten zonder overleg met twee fractiegenoten waarmee je wekelijks fractievergaderingen houdt? Wat is de reden om geen overleg met ons te voeren maar wel met mensen van buiten de fractie? Het slechtste wat immers kan gebeuren is dat wij het niet eens zijn met de beslissing. Als er een meerderheid is, kan een besluit toch genomen worden? Of was die meerderheid er misschien wel niet gekomen als we wel op een nette manier overleg hadden gevoerd?

Des te opmerkelijker is het gegeven dat de heer Landino ons benaderd heeft hoe we nu als fractie van Forza weer terug met vijf leden (inclusief Vermeulen) verder kunnen. De heer Schaap heeft aangegeven dat wat hem betreft de heer Vermeulen binnenkort terug kan keren in de fractie maar dan pas als de heer Meijer er geen onderdeel meer van uit maakt. Je zet iemand uit de fractie zonder overleg met de voltallige fractie en degene die je bij dat besluit niet betrekt benader je vervolgens hoe de fractie weer één geheel kan worden?

Het afgelopen jaar waren we op een constructieve manier aan het toewerken naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hoe kunnen we onze kiezers binden? Hoe maken we van Forza, meer dan een oppositiepartij, die haar vinger op de zere plek legt en daarnaast ook oplossingen aandraagt? Dit proces werd abrupt verstoord begin dit jaar en leidde uiteindelijk op 21 september tot het fractie breed gedragen besluit om de heer Meijer voorlopig niet actief in te zetten in de Haarlemmermeerse politiek. De toedracht van deze ingrijpende koerswijziging zullen we later toelichten.

De heer Van Dijk claimt voorlopig fractievoorzitter te zijn. Dat bevreemdt ons. Het is geen geheim dat Van Dijk plannen heeft om buiten Haarlemmermeer te gaan wonen in de komende maanden en hierdoor de Haarlemmermeerse politiek gaat verlaten. Van Dijk heeft zich niet kandidaat gesteld voor het fractievoorzitterschap (in tegenstelling tot de heer Vermeulen) en toch claimt hij zonder overleg met zijn fractiegenoten de rol van voorzitter.

Ook in praktische zin is deze stap bijzonder te noemen. Van Dijk nodigt ons niet uit bij het ingrijpende besluit om Vermeulen uit de fractie te zetten. Van Dijk neemt geen contact met ons op afgelopen week, daar waar Scholts en Landino dit wel doen. Van Dijk neemt zijn telefoon niet op als wij hem bellen. Hoe kan iemand die dit doet zich aanvoerder van onze fractie noemen? Waarom destabiliseert hij alle communicatielijnen?

De heer Vermeulen is een goed functionerend raadslid. Zijn inzet werd beloond met de titel ’raadslid van het jaar’. Daarnaast is hij een penningmeester die zuinig omspringt met het belastinggeld waarmee onze kas wordt gevuld. Wat wij samen met de heer Vermeulen willen, is op een transparante en eerlijke manier constructieve politiek bedrijven voor de kiezers van Forza. Wij willen de inwoners van Haarlemmermeer en onze kiezers in het bijzonder te allen tijde recht in de ogen kunnen aankijken. Dit kan niet als je beslissingen niet met elkaar maakt, mensen zonder overleg in of uit positie zet en een deel van de fractie niet uitnodigt voor overleg.

Wij voelen ons gegijzeld en dat maakt ons functioneren als raadslid en fractie-assistent nagenoeg onmogelijk. Wij blijven desondanks de komende dagen zoeken naar oplossingen hoe we de kiezers van Forza kunnen blijven bedienen op een manier die we aan hen verplicht zijn. Onze dank gaat tot slot uit naar de griffier, onze burgemeester en de fracties van SRH en VVD door wie wij ons gehoord voelen.’’

Tjarda Reesink en Juriaan Kos

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.