Premium

Heemstede doet het beter dan andere gemeenten met de wmo en de Jeugdwet. Waar ligt dat aan?

Heemstede

De gemeente Heemstede heeft op het sociaal domein (wmo, Jeugdwet en Participatiewet) geen financiële tekorten en levert toch kwalitatief goede zorg. Dit in tegenstelling tot vergelijkbare gemeenten in Nederland. Wat zijn de Heemsteedse succesfactoren?

,,Heel veel gemeenten hebben sinds de decentralisatie van het Rijk naar de gemeenten te kampen met een financieel tekort op het sociaal domein. Zij gaan daarom bezuinigen, wat weer effect heeft op de kwaliteit’’, vertelde Dana Teengs van Stichting Rijk dinsdagavond aan de commissie samenleving.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.