Hillegom bindt de strijd aan met eenzaamheid

Een sandwichbord langs de Van den Endelaan verwijst naar de campagne.
© Foto HD
Hillegom

Hillegom bindt de strijd aan met eenzaamheid. Met een communicatiecampagne wil de gemeente aandacht voor het onderwerp vragen. Hillegom doet dit tezamen met buurgemeente Lisse.

Organisaties, ondernemers én inwoners worden opgeroepen om mee te doen en te helpen eenzaamheid tegen te gaan. Zo’n veertig organisaties en personen hebben inmiddels al de ’Ik-doe-mee-verklaring’ getekend.

In Hillegom voelt bijna 40 procent van de inwoners zich weleens eenzaam en ongeveer één op de tien is zelfs ernstig eenzaam. Het is volgens de gemeente een probleem dat niet altijd zichtbaar is. Ook iemand met een drukke baan die midden in het leven staat maar wel alleen thuiskomt, kan zich erg eenzaam voelen. Of iemand met wel vijfhonderd Facebookvrienden maar niemand om zo nu en dan eens te bellen.

Eenzaamheid heeft veel negatieve gevolgen. Het kan bijvoorbeeld tot serieuze gezondheidsproblemen leiden. Daarom zet Hillegom zich de komende jaren met organisaties in voor het herkennen, voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. De nu begonnen campagne wil mensen bewustmaken. Er is een website in het leven geroepen - www.herken-eenzaamheid.nl - waarop informatie is te vinden. Verder bestaat de campagne onder meer uit sandwichborden.

De gemeenten nodigt organisaties, ondernemers en inwoners uit om initiatieven op te zetten. „We streven ernaar dat er een beweging in de samenleving ontstaat waarin iedereen een steentje bijdraagt om eenzaamheid tegen te gaan. Grote en kleine initiatieven, alles is waardevol”, zegt wethouder Jan van Rijn.

Iedereen die wil helpen eenzaamheid tegen te gaan, kan zich hieraan committeren door de ’Ik-doe-mee-verklaring’ te tekenen. De naam van de persoon of organisatie komt dan op de website te staan. In Hillegom en Lisse gezamenlijk hebben nu veertig personen en organisaties de verklaring getekend. Zij geven hiermee aan een actieve bijdrage te willen leveren aan het verminderen van eenzaamheid. Het gaat daarbij onder andere om zorg- en welzijnsorganisaties, ouderenbonden, Stek, de bibliotheek, Stichting Vluchtelingenwerk, sportorganisaties, huisartsen en ondernemers.

Hillegom wil ook inwoners betrekken bij de aanpak. Wie zich wil inzetten of meer wil weten over het tegengaan van eenzaamheid bij anderen, kan bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 0252 of met WelzijnsKompas via 0252 757100. Mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor, een praatje of een activiteit kunnen ook contact opnemen met Welzijnskompas. Telefonisch kan dat van 09.00 tot 12.30 uur. E-mailen kan altijd: info@welzijnskompas.nl.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.