Zuid-Holland pakt ’Duinpolderweg’ in Bollenstreek weer op, voorlopig zonder Noord-Holland

De kruising Leidsestraat/N207. De N207 is nog altijd tweebaans in Zuid-Holland.
© Laurens Lindhout
Den Haag

De provincie Zuid-Holland wil snel de draad van het project Duinpolderweg weer oppakken. In de eerste helft van 2021 wil ze samen met Lisse, Hillegom en Holland Rijnland in een stuurgroep gaan bekijken wat er op de korte termijn en de langere termijn moet en kan gebeuren om de bereikbaarheid op orde te brengen en te houden.

Daarbij worden ook de overige bollenstreekgemeenten, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden zoals Keukenhof betrokken. Teylingen zit via wethouder Arno van Kempen als portefeuillehouder verkeer van Holland Rijnland overigens wel indirect in de stuurgroep. Na de zomer wordt dan weer verder gepraat met Noord-Holland, dat vorig jaar de stekker uit het project trok en besloot om alleen de Bennebroekerweg nog te verdubbelen en door te gaan met de aanleg van de snelbus tussen Noordwijk en Schiphol. Het overleg over dat laatste, met als belangrijk onderdeel een nieuwe brug over de Ringvaart bij het Fioretticollege in Lisse, wordt volgens Zuid-Holland nu snel afgerond zodat de bouw van de brug kan beginnen.

De pijn in Den Haag over het afhaken van Noord-Holland is nog niet geleden. Gedeputeerde Staten (GS) kiezen er nadrukkelijk voor om nu eerst in de noordelijke Bollenstreek uitgebreid in kaart te brengen waar de problemen liggen en wat er op korte en (middel)lange termijn nodig en mogelijk is, zeggen GS in een voorstel aan Provinciale Staten. ,,Hierbij is het essentieel dat gebouwd wordt aan een gezamenlijk perspectief, dat draagvlak heeft in de samenleving (...) Het gezamenlijk perspectief dient vervolgens als vertrekpunt voor de gesprekken met de Noord-Hollandse partners’’, aldus GS. Voor het maken van een plan is 1,6 miljoen beschikbaar. GS benadrukken dat het niet alleen gaat om het autoverkeer, maar dat ook (beter) openbaar vervoer er onderdeel van moet uitmaken, evenals meer en betere fietsverbindingen, beperking van de stikstofuitstoot en bescherming van waardevolle landschappen.

Het tracé van de Poelweg.
© afbeelding provincie.

Haarlemmermeer

Behalve doorgaan met de nieuwe snelbus liet Noord-Holland vorig jaar weten dat er nog wel te praten valt over de Poelweg, een nieuwe verbinding aan de zuidkant tussen Lisse en Lisserbroek. Die moet namelijk de bouw van duizenden woningen in Lisserbroek mede mogelijk maken. Lisse wil die weg ook heel graag en CDA en VVD in Haarlemmermeer deden met een initiatiefvoorstel eerder deze maand ook nog een duit in het zakje. De Poelweg moet in de ogen van de twee coalitiepartijen ook de weg vrij maken voor het afwaarderen van de Lisserbroekerweg door onder meer een (spits)verbod in te stellen voor doorgaand verkeer. Dat moet overigens niet alleen gaan gelden voor de Lisserbrug, maar ook voor de Hillegommerbrug (Beinsdorp) en Bennebroekerbrug (Zwaanshoek). De drie bruggen zijn eigendom van Haarlemmermeer.

Opmerkelijk onderdeel van het voorstel is verder de verdubbeling van de Elsbroekerbrug in de N207, waarover al jaren wordt gepraat. Noord-Holland verdubbelde de Leimuiderbrug in Haarlemmermeer, maar de brug zelf en het laatste stukje naar de Leidsestraat op Zuid-Hollands grondgebied zijn nog altijd tweebaans. De verdubbeling van de brug zou dan de opmaat moeten zijn naar verdubbeling van ook dat laatste stukje N207, maar daar gaat Zuid-Holland over. Het doortrekken van de N207 naar de N206 komt het komende halfjaar vrijwel zeker op de agenda van de stuurgroep. Milieudefensie en de Vereniging Behoud de Polders in Hillegom zijn tegen de verdubbeling van de Elsbroekerbrug, hebben ze al laten weten.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.