Gastschrijver: Argumenten van omwonenden tegen transformatorstation Wijk aan Zee worden niet serieus genomen

Wijk aan Zeeërs voorspellen hevige geluidshinder bij het nieuwe transformatorstation van TenneT in hun dorp.© Foto Ronald Goedheer

Mirjam Gosen
Wijk aan Zee

Deze week trok de dorpsraad Wijk aan Zee haar beroep in tegen de komst van het transformatorstation tussen Wijk aan Zee en Beverwijk. Het beroep bij de Raad van State bleek kansloos.

De omwonenden, die alleen maar vragen om maatregelen ter bescherming van hun gezondheid, blijven met lege handen achter. Het gaat om plaatsing van een dak op de zogeheten spoelen die veel herrie veroorzaken.

Het transformatorstation komt er. De maximale inspanning om geluidsoverlast te voorkomen niet. De overheid, onder aanvoering van Minister Wiebes en gesteund door de gemeente, ziet die paar miljoen extra investering niet zitten. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om een miljardeninvestering in een project dat Nederland van groene stroom gaat voorzien.

Argumenten van omwonenden werden terzijde geschoven. Net als de door hen geraadpleegde experts. De Nederlandse Stichting Geluidshinder waarschuwde dat Tennet te optimistisch rekent en dat de kans op serieuze geluidsoverlast groot is. Het doet er niet toe. Er is in de regio al zoveel herrie, dit beetje extra zullen we niet merken, aldus Tennet.

Deze zaak laat ons helaas een overheid zien die is veranderd in een strak en efficiënt systeem. Ver weg van de burger. Waar de goede intenties van managers verzanden in termen als ’niet doelmatig’, ’niet in betekende mate’ en het belang van de deadline.

Waar de omwonende is verworden tot een ’zij’ die het groter geheel niet begrijpt. En als zij dan blijft roepen dat ze onvoldoende beschermd wordt, dan komen de juristen en consultants. Daar kun je niet tegenop. Wie de verhoren in de toeslagenaffaire heeft gevolgd, heeft met eigen ogen gezien hoe mensen verstrikt kunnen raken in het systeem. Zonder te luisteren en los van de menselijke maat. En als het mis gaat? Dan is niemand verantwoordelijk: It wasn’t me.

Laat het hier niet zo ver komen. Het kan nog. Investeer in onze gezondheid. Samen.

Namens de Dorpsraad Wijk aan Zee, Mirjam Gosen

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.