Ziekenhuizen schroeven zorg nog verder terug door coronadrukte

ANP Producties | Bron: ANP

Meer ziekenhuizen hebben in de afgelopen week de zogeheten planbare zorg stilgelegd of teruggeschroefd. Ze hebben het te druk met het behandelen van coronapatiënten. Inmiddels heeft 55 procent van de ziekenhuizen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangegeven dat bij hen de "niet-kritieke planbare zorg" nu helemaal stilligt. Onder deze noemer valt zorg die kan wachten, zonder dat het uitstel leidt tot blijvende schade bij de patiënt. Bijvoorbeeld heupoperaties.

Een deel van de ziekenhuizen, inmiddels 31 procent, slaagt er ook niet meer volledig in om de planbare zorg die wél als kritiek geldt te leveren. In de vorige weekrapportage gaf 29 procent aan slechts deels voor deze "kritieke planbare zorg" te kunnen instaan. Hieronder valt alle zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om blijvende gezondheidsschade te voorkomen. Nog eens 3 procent van de ziekenhuizen kan zelfs niet altijd de (semi-) acute zorg verlenen die nodig is. Dat percentage is gelijk gebleven.

Vrijwel alle ziekenhuizen die nog patiënten ontvangen voor planbare behandelingen die niet als kritiek gelden, doen dat nog maar gedeeltelijk. Landelijk is ook de operatiecapaciteit inmiddels met 51 procent 'afgeschaald', zoals dat wordt genoemd in zorgjargon.

Minder verwijzingen

Alleen al in de afgelopen twee weken hebben huisartsen volgens de NZa-gegevens in totaal 38.000 verwijzingen minder uitgeschreven dan normaal te verwachten zou zijn. Sinds het begin van de corona-uitbraak zijn volgens de zorgautoriteit al 1,19 miljoen verwijzingen minder uitgeschreven dan ze zonder het virus gedaan zouden hebben.

Patiëntenfederatie Nederland pleit voor maatwerk. "Zeg niet zomaar alles af. Kijk ook bij die zo noodzakelijke zorg goed wie moet voorgaan", zei een woordvoerder van de organisatie eerder over het terugschroeven van de ziekenhuiszorg. "Probeer ook mensen perspectief te bieden en ga op zoek in de regio, of elders nog wel capaciteit is"

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.