COA stopt met delen persoonsgegevens asielzoekers aan politie

ANP Producties | Bron: ANP

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stopt definitief met de dagelijkse verstrekking van (bijzondere) persoonsgegevens van alle asielzoekers aan de politie. Het gaat daarbij om informatie over etniciteit, nationaliteit en godsdienst. Uit extern onderzoek blijkt dat deze verstrekking niet noodzakelijk en onrechtmatig is.

Wel blijft de politie informatie ontvangen over bijvoorbeeld asielzoekers die overlast veroorzaken, een meldplicht hebben of over wie signalen bestaan over mensenhandel- of smokkel of mogelijk een gevaar zijn voor de nationale veiligheid. Justitieminister Ferd Grapperhaus en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die over asiel gaat, schrijven dat vrijdag aan de Tweede Kamer.

Medio juli schortte het COA het delen van de informatie aan het Nationaal Vreemdelingen Informatieknooppunt (NVIK) van de politie op. De asielorganisatie wilde eerst de afspraken hierover extern laten toetsen. Aanleiding was de twijfel die was ontstaan over het nut en de privacy. Het delen gebeurde sinds eind 2013.

Nieuwe afspraken

De onderzoekers menen dat het COA zelf wel de persoonsgegevens mag verwerken in het kader van het algemeen belang. Ze stellen voor om dit alsnog expliciet vast te leggen in de wet. Het delen van deze gegevens met de politie heeft volgens de onderzoekers te veel impact op de asielzoekers in verhouding tot het doel. Daarom stopt het COA hiermee.

Specifieke gegevens over bepaalde betrokkenen kunnen ook op een andere manier worden vergaard. Daarover moeten dan nieuwe afspraken komen, stellen de onderzoekers.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.