Mens meer dan een passant | Grote Kerk van Beverwijk

Ingangsportaal gebouwd in 1631

Ingangsportaal gebouwd in 1631© Bron: Studio Architectura

Beverwijk

De geschiedenis van de Grote Kerk is verbonden met Beverwijk en haar bewoners. Hoe zeer dit het geval is maakt Jan Kramer duidelijk door wekelijks te vertellen hoe het de Grote Kerk door de eeuwen heen is vergaan.

Passend bij de stedelijke allure van die tijd werd de ingang van de kerktoren in 1631 voorzien van een natuurstenen portaal in de architectuur van het maniërisme. Bij deze fase werd ook het kruisgewelf in de entree omhoog gebracht. Een dergelijke ingreep geeft blijk van economische welvaart.

In de fries boven de deur staat de wens: ’De Heere behoede uwen uytgang ende ingang van nu tot in ewicheyt. Psalm CXX 13 Vlll’. Ik word geraakt door de woorden uitgang en ingang waar ik graag even bij wil stilstaan. De tekst suggereert dat we door de uitgang het leven ingaan. Dat betekent dat we voor de geboorte ergens vandaan komen. Wanneer wij tenslotte het leven uitgaan, gaan we ergens naar toe.

Verleden

Die uitgang en ingang doen mij beseffen dat ik onderdeel ben van het verleden en de toekomst. Datgene wat mijn voorouders bedacht en gedaan hebben, heeft zijn uitwerking op mijn leven. Dus het feit dat ik geen jager-verzamelaar meer ben die elke dag op zoek moet naar voedsel, maar in een comfortabel huis woon met verwarming en schoon drinkwater en dat vervelende infectieziekten bestreden kunnen worden, heb ik te danken aan degenen die voor mij kwamen.

Die ingang betekent dus dat hetgeen ik doe gevolgen heeft voor mijn nageslacht. Wanneer ik niet goed voor de aarde zorg, alle fossiele grondstoffen op gebruik, een plastic soep achterlaat of een hoeveelheid kernafval, werkt dat door tot ver na mijn dood. Deze tekst maakt mij duidelijk dat, hoewel ik misschien maar passant ben op deze aarde, tegelijk ook onderdeel ben van het verleden en de toekomst. Het maakt mij duidelijk dat ik zo moet leven dat ik het goed achter laat voor wie na mij komt. Niet alleen voor mijn kinderen en kleinkinderen maar tot in eeuwigheid.

Neem me niet kwalijk, dit lijkt wel een preek, dat is niet de bedoeling. De volgende keer gaat het weer over ons verleden. Dan gaat het over de laatste loodjes in de herinrichting van de Grote Kerk

De Grote Kerk vertelt

De geschiedenis van de Grote Kerk is verbonden met Beverwijk en haar bewoners. Hoe zeer dit

het geval is maakt Jan Kramer duidelijk door wekelijks

te vertellen hoe het de Grote Kerk door de eeuwen heen is vergaan.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.