Zeeschepen aan kade belasten milieu minder als er walstroom is

Een walstroomvoorziening in Velsen-Noord.© foto Reinder Weidijk

Pieter van Hove

Schippers die aan wal liggen, gebruiken bij het in- en uitladen diesel om hun schip draaiende te houden. Als een haven een duurzame walstroomvoorziening plaatst - zoals waterstof of elektriciteit - scheelt dit ook veel uitstoot.

In IJmuiden en Velsen-Noord zijn al diverse aanlegpunten voor walstroom. Bij de Amsterdamse Waterland Terminal van VCK Logistics is onlangs een test gedaan met walstroom voor zeeschepen.

Rederij Wilson meerde daar aan met het schip Wilson Goole. Via een immense batterij van Skoon ontving het vaartuig stroom. De batterij kan overal in Amsterdam groene energie leveren en is dan gevuld met lokale windenergie van het Windpark Ruigoord of met energie uit biomassa. De test liet zien dat het mogelijk is om grote schepen met regelmaat van energie te voorzien met een batterij. De reder heeft inmiddels al voor een groot aantal schepen aanpassingen laten doorvoeren.

Schone scheepvaart is een belangrijk speerpunt in de strategie 2021 – 2025 van Port of Amsterdam.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.