Beoogde fusiedatum van 1 oktober 2021 gaat niet lukken voor honkballers en softballers van Kinheim en DSS

Theo Plasschaert
Haarlem

Het fusieproces tussen de afdeling honk- en softbal van DSS en Kinheim is gestagneerd.

Voor de fusie-voorbereidingscommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van beide clubs, en het bestuur van DSS leek het in deze fase van het proces cruciaal dat de beide besturen met elkaar in gesprek gaan over een aantal standpunten met betrekking tot de fusie. Het bestuur van DSS bestuur wilde eerst intern ’fysiek’ met elkaar om de tafel, maar dit is door de coronamaatregelen op korte termijn nergens mogelijk.

De voorbereidingscommissie acht de fusiedatum van 1 oktober 2021 niet meer haalbaar en heeft de opdracht teruggegeven. Kinheim-voorzitter Jan Berkhout betreurt de vertraging. „Er is wat ons betreft zeker geen sprake van afstel maar op dit moment alleen van vervelend uitstel. In het belang van het Haarlemse honkbal moeten we toch verder.”

„In deze fase moet je elkaar goed in de ogen kunnen kijken om helderheid te krijgen over stevige gemeenschappelijke uitgangsposities. Naar de mening van het DSS bestuur kan dat niet door alleen per email of zoom te communiceren”, stelt Dick Hoff die namens DSS woordvoerder is.

Hoff zal nu samen met voormalig Kinheim voorzitter Bart Bruin als verkenners optreden. Zij spreken elkaar op 17 maart ’met de benen op tafel’ en zullen rapporteren aan beide besturen hoe het ingezette proces verder kan gaan.

Meer nieuws uit Sport Regionaal

Meest gelezen