Vetplantjes op abri’s, borden van geperst gras, Noord-Holland zet in op CO2-reductie op en langs de weg

Noord-Holland houdt bij infrastructurele werken rekening met CO
2
-reductie.

Noord-Holland houdt bij infrastructurele werken rekening met CO 2 -reductie.© Rogier Reker

Peter Schat
Haarlem

Bij wegwerkzaamheden en andere klussen aan de provinciale infrastructuur levert Noord-Holland een bijdrage aan terugdringen van de CO2-uitstoot.

Dat gebeurt in de vorm van toepassen van asfalt of beton dat kan worden hergebruikt en het extra aanplanten van groen. Bushokjes zijn in beeld voor dat laatste, die gaan voorzien worden van sedumdaken. De abri’s met vetplantjes op het dak komen bijvoorbeeld langs de HOV in het Gooi en langs de N247.

Gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA, mobiliteit) zegt dat de provincie ’in alle uitvoeringsprojecten’ stevig gaat inzetten op CO2-reductie. „Met dit budget gaan we meerdere lopende projecten verder verduurzamen.” Hij doelt op de 7,5 miljoen euro die de provincie vorig jaar uittrok voor verduurzaming in de jaren 2021-2023.

Wateroverlast

Er is een lijst opgesteld met veertig projecten waarin verduurzaming een rol speelt. Ze behelsen naast de sedumdaken en hergebruik van bouwmateriaal tegengaan van wateroverlast en plaatsen van filters op machines om stikstof op te vangen. Bij onderhoudswerkzaamheden wordt er vaker elektrisch materieel ingezet en is er ook voor aanplanten van extra groen. „Een mooie kans om ook aan lopende projecten een duurzaamheidsimpuls te geven.”

Op de lijst van projecten staat bijvoorbeeld toepassen circulair cement bij de N247 in Waterland, duurzaam asfalt bij het onderhoud aan de N197 (Beverwijk/Heemskerk) en de N239 (Hollands Kroon) en inzetten van elektrisch materieel bij het maaien van bermen. Een aantal jaar geleden bevond zich dat nog in een pilotfase. Elektrische maaimachines worden de standaard bij de provincie.

De Zaanbrug in Zaanstad wordt dit jaar vervangen en daarbij komen ook allerlei CO2-reducties om de hoek kijken. Zo wordt de fundering hergebruikt, cementloos beton toegepast en een ’nofoxfilter’ geplaatst op machines. Bij remmen van de val van het brugdek gaat energie worden teruggewonnen.

Her en der langs provinciale wegen komen er mossen op geluidsschermen. Gemaaid bermgras wordt op een duurzame manier verwerkt. En de diesel die de vrachtwagens verstoken zal deels gemaakt zijn van dierlijk vet en frituurolie.

Projecten die volgend jaar aan bod komen zijn duurzaam asfalteren van A.C. de Graafweg en N243, verkeersborden en hekken maken van geperst gras en houten portalen boven de Ring rond Alkmaar zetten. Een volgend staaltje verduurzaming is dat HOV Gooi een oversteek krijgt, waarvoor een brug uit Geldermalsen wordt hergebruikt.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.