FNV: Van Ark positief over fonds voor zorgpersoneel met corona

Zorgminister Tamara van Ark is volgens vakbond FNV positief over een voorstel voor een overheidsfonds voor zorgmedewerkers die besmet zijn geraakt met het coronavirus en daar ook financiële schade van ondervinden. "Dit is heel mooi nieuws", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong na een gesprek met Van Ark over het idee van de bond.

Volgens de vakbondsvrouw zou de minister het voorstel voor het fonds zelfs breder willen trekken dan voor zorgpersoneel alleen. "De minister heeft nog niet aangegeven op welke termijn zij met een voorstel kan komen, maar ze realiseert zich dat er nu al veel werknemers geconfronteerd worden met inkomensachteruitgang", maakt Jong op uit het gesprek.

De bond dringt aan op een tegemoetkoming in de kosten die mensen tijdens het eerste en tweede ziektejaar moeten maken én voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Er is al wel een ander fonds voor gedupeerde zorgmedewerkers, de stichting Zorg na Werken in Coronazorg (ZWiC). De overheid heeft aan dit particuliere fonds bijgedragen, maar FNV vindt dat niet genoeg omdat er bredere steun nodig zou zijn.

Bij de bond melden zich inmiddels steeds meer zorgmedewerkers die tijdens de eerste golf besmet zijn geraakt en nu langer dan een jaar ziek zijn. Ze kunnen tot 30 procent terugvallen in salaris, waarschuwt FNV. Vanuit andere sectoren komen inmiddels de eerste soortgelijke signalen binnen, aldus de bond.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.