Burgemeester van Beverwijk speldt lintje op bij Olga Commandeur

© Archieffoto United Photos/Paul Vreeker

Beverwijk

Burgemeester Smit heeft maandag vier inwoners van de gemeente Beverwijk koninklijk onderscheiden. De burgemeester verraste de vier gedecoreerden thuis om hen de versierselen uit te reiken.

De volgende personen werden gedecoreerd:

Olga Commandeur werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De activiteiten waarvoor mevrouw Commandeur wordt onderscheiden zijn:

Sinds 2000 presenteert zij het tv-programma Nederland in Beweging. Dagelijks doen tussen de 40.000 en 130.000 mensen met het programma. Olga Commandeur motiveert en stimuleert hen met eenvoudige bewegingen. Zij is dan ook ambassadeur voor velen om te (blijven) bewegen. Ze presenteert het programma niet alleen op televisie, maar gaat het hele land door om mensen te stimuleren om te bewegen. Ze bezoekt met name verzorgingstehuizen. Hierdoor zijn er door het hele lang tientallen Olga Commandeur pleinen ter bevordering van sport en spel. Tijdens de coronacrisis heeft zij in samenwerking met Omroep Max, bijna dagelijks, geheel belangeloos extra bewegingsprogramma’s voor thuis gepresenteerd.

Mevrouw Commandeur zet zich daarnaast al jaren in als ambassadeur voor talloze stichtingen waaronder:

 • - Stichting Gaandeweg: deze stichting biedt een groot aantal gezinnen met
 • jeugdige kankerpatiënten een vakantieweek aan. Mede namens de inzet van mevrouw Commandeur heeft de stichting een nieuw vakantiehuis kunnen realiseren.
 • - Stichting Nederland-Amerika: mevrouw Commandeur is gastvrouw bij ontvangsten van veteranen uit de Tweede Wereldoorlog.
 • - A Sister’s Hope: mevrouw Commandeur opent ieder jaar de tweedaagse 60K Walk Give A Sister Hope.
 • - Project Wandelfit: mevrouw Commandeur maakt deel uit van het comité van aanbevelingen voor de Nijmeegse Vierdaagse van de Koninklijke Wandelbond.
 • - Parkinson Vereniging: tijdens de evenementen biedt mevrouw Commandeur haar diensten aan.
 • - Stichting Ruby and Rose: deze stichting zet zich in voor de bestrijding van gynaecologische kanker. Mevrouw Commandeur is ambassadeur van de stichting. Zij is met name betrokken bij de sportieve evenementen van de stichting en brengt deze onder de aandacht.
 • - Stichting Vrienden van de Health Promotors: mevrouw Commandeur zet zich in bij de organisatie van het jaarlijks golftoernooi. Tevens heeft zij de Health Promotors South Africa Trust in Zuid-Afrika bezocht. Hun missie is het bevorderen van gezondheid door educatie. Mevrouw Commandeur hielp mee bij de ontwikkeling van een speciaal programma voor schoolkinderen in de township.

Johannes Slotemaker werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De activiteiten waarvoor de heer Slotemaker wordt onderscheiden zijn:

De heer Slotenmaker is vrijwilliger (sinds 1998) en bestuurslid (sinds 2019) van het showorkest en de accordeonvereniging De Klavierschippers in Beverwijk. De Klavierschippers treedt onder andere op in verzorgingshuizen. Meneer heeft zich ingezet voor het voortbestaan van de vereniging toen deze in gevaar kwam door het teruglopen van het aantal leden. Als lid van de muziekcommissie zoekt meneer de muziek. Daarnaast draagt hij zorg voor het vervoer van en naar de optredens, de decorbouw en de aankleding van de zaal. Ook zorgt hij voor het ontsmetten van de ruimte en het materieel, zodat de repetities veilig kunnen plaatsvinden tijdens de coronapandemie.

Sinds 2002 is de heer Slotemaker vrijwilliger bij Schietvereniging De Vrijheid te Heemskerk, hier voert meneer verschillende hand- en spandiensten uit.

Stolp-Schellevis, H.E. (Helena); wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De activiteiten waarvoor mevrouw Stolp-Schellevis wordt onderscheiden zijn:

Vanaf 1987 is mevrouw Stolp vrijwilliger bij de Sint Odulphuskerk te Wijk aan Zee Hier houdt zij zich bezig met veel verschillende activiteiten:

 • - coördinator van liturgische zaken rond de vieringen;
 • - organisator van Pasen, Kerstmis en de jaarlijkse vastenmaaltijd;
 • - mevrouw is lector en begeleidt andere lectoren;
 • - inroosteren van de diensten;
 • - helpen bij de schoonmaak
 • - uitvoeren van onderhoud en huishoudelijke taken in de kerk en de pastorie,
 • - bezorgen van het parochieblad,
 • - deelnemen aan gesprekgroepen,
 • - op ziekenbezoek bij de kerkgangers
 • Vanaf 2013 is mevrouw Stop aangesloten als vrijwilliger bij Orange Babies Granny Club. Deze club bestaat uit 10 tot 12 dames die wekelijks dekens haken voor jonge moeders in de opvanghuizen van Orange Babies in Afrika. De dames schaffen zelf (met behulp van donaties) babyvriendelijk katoen aan. Ze haken jaarlijks zo’n 80 dekens.
 • Vanaf 2018 is mevrouw Stolp betrokken bij organisatie van de jaarlijkse Seniorenbijeenkomst in Wijk aan Zee. Dit is een burgerinitiatief voor ontmoeting van ouderen. Mevrouw Stolp houdt zich bezig met de algehele coördinatie.

Hans Wold werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De activiteiten waarvoor de heer Wold wordt onderscheiden zijn:

De heer Wold is vrijwilliger (sinds 1948) bij voetbalvereniging BVV de Kennemers. In de periode van 1973 – 1983 is de heer Wold bestuurslid en secretaris geweest. In 1963 heeft meneer het archief van de club opgericht. En houdt zich nog steeds bezig met het beheer hiervan. In dit archief is de gehele historie van de club vanaf 1918 tot heden vastgelegd. Alle wedstrijden, bestuursleden, jubilarissen, uitslagen en eindstanden van de afgelopen 100 jaar zijn door meneer gedigitaliseerd en in het archief opgenomen.

En verder

 • - verricht hij de administratie van de voetbalkeuringen.
 • - is hij lid van de toto- en de lottocommissie.
 • - Heeft hij het jubileumboek in 2018 gemaakt. En was hij lid van de
 • jubileumcommissie (in 1988, 1993 en 2018).
 • - is hij de medeoprichter van het Rafael v.d. Vaart-toernooi. Dit toernooi bestaat
 • sinds 2003.
 • - heeft hij in 1977 bijgedragen aan de nieuwbouw van de accommodatie.
 • - Verzorgt hij de inzameling van oud papier
 • In deze periode is meneer Wold vrijwilliger geweest bij de Kennemer Postzegelclub. Hier was hij rayonhoofd en hoofd van de rondzenddienst. Meneer ontving, controleerde en verzond postzegelalbums.
 • In deze periode was meneer vrijwilliger bij het Historisch Genootschap Museum Kennemerland. Hij was lid van de fotogroep en beheerde het fotoarchief. Daarnaast verzorgde hij de verspreiding van de nieuwsbrief.
 • Vanaf 2002 is meneer Wold vrijwilliger bij en secretaris (2002-2015) van de Vereniging van Eigenaren De Groene Bever te Beverwijk. Meneer zet zich in als huismeester en verricht het klein onderhoud en de reparaties. Ook coördineert hij het groot onderhoud.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.