Weinig geld voor onderhoud van Grote Kerk Beverwijk in 19e eeuw

Het middenschip in 1926.

Het middenschip in 1926.© Bron: beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Beverwijk

In 1819 schreef het stadsbestuur van Beverwijk een brief aan Koning Willem l dat het Wijkermeer langzaam dichtslibde en er soms vier tot acht dagen niet uitgevaren kon worden. Hierdoor stagneerde de economie. Het duurde nog tot 1876 voordat het Noordzeekanaal gereed was.

In dezelfde tijd werd het Wijkermeer ingepolderd. In 1872 was er een treinverbinding tussen Haarlem en Uitgeest gerealiseerd.

De 19e eeuw werd vooral gekenmerkt door armoede. Omdat veel armen een beroep deden op de diaconie, was er weinig geld over voor het onderhoud van het kerkgebouw. In 1816 werd geconstateerd dat de toren in zeer slechte toestand verkeerde. De lokale makelaar Christiaan Stumphius maakte hiervoor het herstelplan op en aannemer Willem Kiekenkamp uit Wijk aan Zee kreeg de opdracht het werk uit te voeren.

Het betrof: herstel metselwerk; timmer- en schilderwerk; loodgieter- en leidekkerswerk; het opbrengen van kruis en haan; een nieuwe entreedeur. Het metselwerk werd met minderwaardig in Duitsland afgekeurd materiaal uitgevoerd.

Tussen 1857 en 1862 werden drastische maatregelen voor het interieur genomen. Na de constatering dat de houten trekbalken bij de oplegging verrot waren en de eikenhouten gewelven steeds lekten werd op aanraden van de toenmalige Zaanse architect Immink voorgesteld de houten betimmeringen te laten verwijderen en hiervoor gestuct riet terug te brengen.

Vervolgens de trekbalken te vervangen voor ijzeren trekstangen. De kerkvoogdij ging hiermee akkoord. Tijdens het werk werd, om een betere aansluiting met het plafond te verkrijgen, besloten de muren af te bikken. Bij de restauratie van de zuiderbeuk in 1976 werden veel ‘vernielingen’ onder de pleisterlagen ontdekt.

De komst van de industrieën gaf de economie van Beverwijk een geheel andere wending. Echter sociale voorzieningen waren nog niet aan de orde. Volgende week de medeoprichter van Dagblad Kennemerland en voorvechter van betere arbeidsomstandigheden Ferdinand Domela Nieuwenhuis.

De Grote Kerk vertelt

De geschiedenis van de Grote Kerk is verbonden met Beverwijk en haar bewoners. Hoe zeer dit

het geval is maakt Jan Kramer duidelijk door wekelijks

te vertellen hoe het de Grote Kerk door de eeuwen heen is vergaan.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.