De rekenkamercommissie van Hillegom neemt deel aan landelijk onderzoek naar Wet Openbaarheid bestuur (Wob)

Sjaak Smakman
Hillegom

De rekenkamercommissie van Hillegom en Lisse en de rekenkamercommissie van Teylingen nemen deel aan een landelijk onderzoek naar de praktijk van de Wet Openbaarheid bestuur (Wob).

De Wob regelt dat burgers informatie kunnen opvragen bij de overheid. Die moet hier in principe gehoor aan geven, al kunnen zij besluiten bepaalde informatie niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld in het geval van privacy- of bedrijfsgevoelige informatie.

De centrale vraag in het onderzoek is hoe er wordt omgegaan met de afhandeling van Wob-verzoeken. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de toekomst, naar de eisen die de Wet open overheid (Woo) straks gaat stellen. Beide rekenkamercommissies streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2022 het eindrapport aan de gemeenteraden aan te bieden.

Naast Hillegom, Lisse en Teylingen doen circa zestig andere rekenkamer(commissie)s mee aan dit onderzoek. Dit maakt het mogelijk om gemeenten en andere overheden met elkaar te vergelijken.

De gemeente Teylingen kreeg afgelopen maart van de rechter opdracht om nog een keer grondig de eigen archieven door te spitten naar stukken of er draagvlak was voor het ondernemersfonds. De rechtszaak was aangespannen door onderzoeker Willem van Rheenen die vond dat de gemeente hem onvoldoende had geïnformeerd na een wob-verzoek. Ook het Burgercomité Teylingen Noord diende onlangs een wob-verzoek in om meer helderheid te krijgen over de discussie rond de nieuwe mobiliteitsvisie. Het comité wil dat er minder autoverkeer komt op de Van Pallandtlaan en Teylingerlaan, die samen met de ’s Gravendamsweg een belangrijke oost-westverbinding in de Bollenstreek vormt.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.