Schoolleiders basisscholen positief over onderwijsprogamma

ANP Producties | Bron: ANP

Schoolleiders in het primair onderwijs zijn positief over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), meldt DUO Onderwijsonderzoek & Advies op basis van onderzoek onder 426 schoolleiders in het basisonderwijs. Wel is er vrees dat het NPO, bedoeld om onderwijsachterstanden in te halen, "een eenmalige investering is" en niet leidt tot een structurele investering in het primair onderwijs.

De meerderheid van de schoolleiders vindt dat zij, in de relatief korte periode die zij daarvoor hebben, goede keuzes kunnen maken voor welke interventies zij kiezen om achterstanden van leerlingen weg te werken. Een relatief grote groep schoolleiders, ruim een derde, geeft aan dat zij (onder de tijdsdruk die zij ervaren) keuzes gaan maken voor interventies die achteraf bezien mogelijk niet de juiste blijken te zijn of zelfs arbitrair/willekeurig zijn.

Begin dit jaar kondigde het kabinet het NPO aan, waaraan een zak geld hangt van 8,5 miljard euro en een looptijd van 2,5 jaar. Concrete opties voor scholen: het schooljaar verlengen, de lesdagen langer maken, extra onderwijs voor kinderen uit kansarme gezinnen of zelfs privéleraren inzetten.

68 procent van de schoolleiders is positief over het NPO. De groep die uitgesproken negatief is over het onderwijsprogramma is relatief klein (6 procent). De ‘reserve’ van die schoolleiders zit hem met name op drie punten: het niet structureel/duurzaam zijn van de investeringen in het primair onderwijs, de tijds- en werkdruk die het NPO met zich meebrengt voor de school (er moet ‘snel en veel gebeuren’) en de bureaucratie (veel administratie en regels) rondom de regeling.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.