CU bepleit dualisme-akkoord voor omgang kabinet en parlement

ANP Producties | Bron: ANP

De ChristenUnie wil dat er naast een regeerakkoord ook wordt vastgelegd hoe het kabinet en de Tweede Kamer omgaan met het delen van informatie, besloten overleg, inzage in geheime stukken en het stellen en beantwoorden van vragen. Dat moet in een dualisme-akkoord komen te staan. Ook moet een nieuw kabinet duidelijk maken hoe het beter kan communiceren met burgers.

Daarvoor pleit ChristenUnieleider Gert-Jan Segers in een pamflet waarin hij voorstellen doet om te komen tot een overheid die open en dienstbaar is en flexibel kan inspringen op problemen. Zo wil hij dat de Nationale ombudsman meer invloed krijgt. Die zou bindende aanwijzingen moeten geven aan de overheid en die moeten kunnen afdwingen met maatregelen. Ook pleit Segers voor een constitutioneel hof dat zich over rechtsvragen kan uitspreken en wetgeving toetst aan de grondwet. Ook moeten overheidsinstanties beter bereikbaar zijn en moeten ambtenaren meer ruimte krijgen om de regels op maat uit te voeren.

Segers waarschuwt dat de belofte die de afgelopen maanden op het Binnenhof klonk voor een transparante politiek en dienstbare overheid niet mag verstommen, nu de vorming van een nieuw kabinet op zich laat wachten. Als er geen omslag wordt gemaakt "zal een bitter cynisme ons aller deel zijn. En terecht", zo schrijft hij. Dit zal in zijn ogen funest zijn voor het vertrouwen van mensen in de democratische rechtsorde en rechtsstaat. Het zal de tweedeling vergroten tussen mensen die het goed getroffen hebben in de maatschappij en degenen die minder goed af zijn vanwege allerlei omstandigheden waar ze soms niets aan kunnen doen.

Segers zegt in Trouw dat zijn pamflet geen poging is om aan de formatietafel plaats te nemen of huwelijkse voorwaarden om opnieuw mee te doen met een nieuwe regering. De ChristenUnie is een van de zes partijen die de meeste kans maken op deelname aan een nieuw kabinet. VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag schrijven deze weken aan de contouren van een nieuw regeerakkoord.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.