Bridgeclub De Jump bestaat 75 jaar: ’We zijn bijna één grote familie’

Bridgeclub De Jump tijdens de wekelijkse speelavond in Velserhooft.© United Photos/Ron Pichel

Kees de Boer
Santpoort-Noord

Het is een van de oudste bridgeclubs van Velsen: bridgeclub De Jump. Dit jaar bestaan ze 75 jaar en dat is reden voor een feestje, zegt voorzitter Hajo Strik.

Hij vertelt dat het jubileumfeest van de club - die op 28 september 1946 werd opgericht - 18 december op bescheiden wijze wordt gevierd met een buffet en een alternatieve bridgedrive.

Rode draad in al die decennia is dat De Jump een heel gezellige en warme club is, zegt hij ,,Wij zijn vooral een recreatieve club waarbij plezier in het spel voorop staat. De leden hebben ook onderling een goede band en leven met iedereen mee. We hebben bijvoorbeeld een commissie lief en leed, die aandacht schenkt aan leden die het tijdelijk wat moeilijker hebben door ziekte of anderszins. Dat laatste geldt overigens ook voor de partners van onze leden. Wij zijn geen grote familie, maar het scheelt niet veel.”

Cursussen

,,Daarom houden we jaarlijks beginnerscursussen die ook toegankelijk zijn voor niet-leden”, gaat hij verder. ,,Daarnaast wordt er wekelijks voorafgaand aan de speelavond een bridge-onderwerp kort belicht. We hebben veel recreatieve bridgers op de club, maar De Jump is tegelijkertijd een vereniging, die in het district in de hoofdklasse speelt.”

Verhuizingen

Door de jaren heen heeft de vereniging ook heel wat verhuizingen meegemaakt. ,,Op dit moment zijn wij heel tevreden over onze huidige locatie”, zegt Strik. ,,Verhuizingen waren in het verleden vaak noodzakelijk door omstandigheden. Soms bleek de akoestiek heel slecht, waardoor er teveel achtergrondgeluid was om te spelen. Een andere keer bleek een rookverbod de aanleiding of werd de locatie gesloten, wat het geval was met de Jan Ligthartschool. Voordat we naar Velserhooft gingen, hadden we daar ons clubgebouw.”

Toekomst

Wat betreft de toekomst ziet hij een trend die ook bedreigend is voor zijn club: ,,In het algemeen zijn verenigingen kwetsbaar geworden door de opkomst van sociale media en de afnemende belangstelling van de jeugd. Er is ontegenzeggelijk een krimp in ledental bij de meeste bridgeclubs in Velsen, want het spel heeft jammer genoeg toch nog steeds het imago van een sport voor ouderen. Ook De Jump kan nog wel wat mensen erbij gebruiken. We zijn aan het vergrijzen en daarom werven we actief. Wij investeren daarom ook in een bridgecursus die begin januari 2022 start. Het zou mooi zijn als we dan ook aanmeldingen van jongere inwoners van Velsen krijgen.”

De club is in elk geval de coronaperiode doorgekomen, op de maandagavond is de club weer wekelijks actief in Velserhooft. ,,Ik heb nog een aardige anekdote over die coronaperiode: wat ik grappig vond, was dat bij het begin van alle corona-overheidsmaatregelen de sportverenigingen werden ontzien. Hierbij was vergeten dat ook denksporten sportverenigingen zijn en dus konden we gewoon doorgaan met bridgen. Blijkbaar had een ambtenaar alleen fysieke sporten als voetbal en atletiek in gedachten. Maar de pret was helaas van korte duur. Binnen een week kwam er een extra verordening uit Den Haag om deze omissie alsnog te corrigeren.”

Meer weten over bridgeclub De Jump of wilt u lid worden? Kijk op dejump.nl.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.