Staatssecretaris: ACM houdt energiebedrijven scherp in de gaten

ANP Producties | Bron: ANP

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt scherp in de gaten of energiebedrijven zich aan de regels houden, nu de internationale gasprijzen hard zijn gestegen. Staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius heeft daar naar eigen zeggen "dagelijks" contact over met de toezichthouder.

Bedrijven mogen de recente prijsschommelingen niet aangrijpen om contracten eenzijdig op te zeggen of te wijzigen van vast naar variabel, benadrukt Yesilgöz. Alleen als mensen frauderen of hun rekeningen niet betalen, mogen zij worden afgesloten. De ACM neemt signalen van wangedrag "voortvarend en serieus op", aldus de staatssecretaris.

De opgelopen marktprijzen kunnen de energierekening komende winter met vele tientallen euro's per maand doen stijgen. Het demissionaire kabinet studeert nog op maatregelen om huishoudens daarvoor te compenseren. Mogelijk valt daarover in de ministerraad van vrijdag een besluit.

Ingewikkelde puzzel

Yesilgöz wil in een commissiedebat over klimaat en energie nog niet vooruitlopen op waar het kabinet mee komt. Zij benadrukt dat het een ingewikkelde puzzel is, omdat niet eenvoudig is vast te stellen welke groepen in welke mate getroffen worden. Dat is afhankelijk van veel variabelen, zoals het inkomen, de woonsituatie en de gezinssamenstelling.

Sommige partijen in de Tweede Kamer dringen erop aan dat in ieder geval de mensen met de kleinste beurs volledig worden gecompenseerd. Zij hebben vaak al moeite de vaste lasten te betalen en wonen veelal in slecht geïsoleerde huurwoningen waardoor zij zelf weinig kunnen doen om hun verbruik te matigen.

Belastingen

Maar Yesilgöz wil ook op dat vlak nog geen toezeggingen doen. Zij wil ruimte overhouden om ook iets te betekenen voor groepen die weliswaar meer te besteden hebben, maar die toch in de problemen kunnen komen door een plotselinge stijging van de energierekening. "Ik wil zo veel mogelijk mensen op een goede manier helpen."

Aangezien de energierekening voor een groot deel uit belastingen bestaat, ligt het voor de hand dat het kabinet daar naar kijkt. Zo zou de btw op energie tijdelijk kunnen worden verlaagd. Ook kan in bredere zin iets gedaan worden om het besteedbaar inkomen van huishoudens te vergroten. Verder valt te denken aan extra geld voor woningisolatie, hoewel dat waarschijnlijk geen verlichting biedt op korte termijn.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.