Stormschade, je kunt ook (flink) overdrijven

© Illustratie Getty Images

Ed Brouwer

Ciara heette ze, voor het eerst kreeg een storm die over Nederland trok 9 februari 2020 een naam. De schade door de zeer harde wind was aanzienlijk, maar ook weer niet zo groot als sommige slachtoffers willen doen geloven.

Zoals Pieter Vredeling*, die bij Klaverblad een Royaal woonhuisverzekering heeft lopen en met twee schadeformulieren voor bijna 90.000 euro aan schade claimt. Die enorme schadepost is opgebouwd uit een omgewaaide gemetselde tuinmuur, daklekkage met als gevolg vochtplekken in een wand en het plafond van een slaapkamer, vochtplekken langs de trap door lekkage vanuit de badkamer en waterschade aan een keukenmeubel.

Klaverblad laat de forse claim onderzoeken door expertisebureau Hanselman. Weken later bekijkt en bespreekt deze bij Vredeling de nog altijd niet herstelde schade en kijkt op eerder gemaakte straatfoto’s van Cyclomedia hoe de situatie voor de storm was. Dat levert pikante informatie op.

Vochtschade

De schade aan de tuinmuur is geen discussiepunt, maar de andere schades zijn naar de mening van de expert niet het gevolg van de storm. Alle geclaimde vochtschade is ruim daarvoor ontstaan en nooit hersteld. De vochtschade rond de badkamer was al eens eerder geclaimd en Vredeling heeft geen bewijs dat hij dat toen heeft laten repareren. Van geclaimde schade aan de dakconstructie van een erker was op straatfoto’s te zien dat deze schade er in 2016 al was. Verder handelt Vredeling in strijd met de verzekeringsvoorwaarden om schade te beperken door te weigeren een dakdekker de dakschade te laten bekijken en herstellen. Daar wil hij mee wachten tot Klaverblad duidelijkheid geeft over de vergoeding.

Klaverblad keert voor herstel van de tuinmuur 3833 euro uit, maar zegt vanwege de veel te hoge claim de verzekering op én laat Vredeling voor twee jaar registreren in het externe frauderegister. Dat maakt het voor hem lastig zich elders te verzekeren. Verder verlangt de verzekeraar van Vredeling dat hij gemaakte onderzoekskosten vergoedt.

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van Kifid is ervan overtuigd dat Vredeling welbewust veel meer schade heeft geclaimd dan Ciara had veroorzaakt. Dat uitkering van de schade minus de tuinmuur vanwege deze misleiding wordt geweigerd, vindt de commissie terecht, net als registratie in het frauderegister.

*) gefingeerd. Hele uitspraak lezen: www.kifid.nl / Dossier 2021-0653

Meer nieuws uit Ombudsteam

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.