Het variabele afvaltarief: Wie krijgt straks de rekening? | Opinie

© Foto Holland Media Combinatie

Robbert Minkhorst

Een systeem met een duurder tarief voor gewoon huisvuil wordt nogal eens verfoeid. Maar waarom eigenlijk?

De langlopende discussie in de Velsense gemeenteraad die maar geen besluit durft te nemen is exemplarisch voor hoe kopschuw de politiek soms kan zijn. Terwijl het zo simpel is. We gooien veel te veel spullen achteloos weg die nog prima herbruikbaar zijn.

Bijvoorbeeld ook in Velsen. Onderzoek van afvalverwerker HVC naar Velsens restafval - exclusief grof vuil - laat zien dat van de 180 kilo die een huishouden in 2020 aanbood, er maar 48 kilo ook echt niet te hergebruiken valt. Vooral etensresten, groente, fruit en tuinafval en papier verdwijnen ten onrechte in de container of (grijze) bak.

Duurder

Met een recycletarief wordt het huisvuil dat niet aangeboden wordt voor hergebruik apart (en duurder) beprijsd. Die prijsprikkel werkt: gemeenten die het variabele tarief invoerden, zagen hun aanbod onbruikbaar huisvuil afnemen. Castricum en Uitgeest zijn dit jaar overgestapt.

Honderd kilo restafval per persoon was de doelstelling in Nederland in 2020. Dat zou neerkomen op ongeveer een halvering in alle IJmond-gemeenten. In 2025 moet die honderd kilo nog eens gehalveerd zijn.

De Velsense wethouder Floor Bal gaat heel ver om zijn gemeenteraad van de noodzaak van een variabel afvaltarief te overtuigen. Presentaties, onderzoeken, draagvlakstudies, afwachten, een knelpuntennotitie, en uitzonderingsposities voor flatbewoners en huishoudens met medisch afval en incontinentieluiers. Waarschijnlijk zou Bal zich verkleden als afvalcontainer als hij daarmee de politiek meekrijgt.

Aanhikken

Die politiek blijft er in Velsen wel erg lang tegen aanhikken. Inwoners opzadelen met verplichtingen en kosten maakt een politicus natuurlijk nooit populair, maar laat het geen vlucht in goedkoop populisme worden. Bal zwichtte in elk geval weer, schijnbaar noodgedwongen. Nu met uitstel van het invoeren van diftar, vermoedelijk met een jaar.

Een legitiem punt blijft het antwoord op de vraag hoeveel een huishouden meer moet scheiden om uiteindelijk niet duurder uit te zijn. Deze krant rekende eerder uit dat je in Castricum en Uitgeest je afvalberg zo’n beetje moet halveren. Kijk. Met zo’n waarschuwing kun je iets.

Maar mag je het ook omdraaien? Want wat levert het eigenlijk op, als iedereen zijn afval netter gaat scheiden? Een gegeven is dat afval verbranden telkens maar duurder wordt. Kosten die HVC afwentelt op gemeenten. Drie keer reden wie dan daar straks de rekening voor gepresenteerd krijgt.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.