Waterbedrijven: niet naar aardwarmte boren in drinkwatergebieden

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Mijnbouwactiviteiten, zoals boren naar aardwarmte, kunnen een risico vormen voor grondwater dat is bestemd voor de drinkwatervoorziening. Een functiescheiding tussen mijnbouw en drinkwater is van belang voor de Aanvullende Strategische Voorraden, aldus de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Voor het boren naar aardwarmte (geothermie) worden steeds vaker vergunningen afgegeven en de twee organisaties zijn bang dat de waterkwaliteit daardoor in gevaar komt. De provincies en drinkwaterbedrijven roepen het Rijk op te zorgen voor een goede bescherming van de toekomstige watervoorraden. De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven vragen donderdag aandacht voor het probleem bij de Tweede Kamer.

"De vraag naar drinkwater kan tot 2040 met gemiddeld 30 procent toenemen, maar de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed water voor drinkwater is niet vanzelfsprekend", aldus IPO en Vewin. "Een groeiende drinkwatervraag, klimaatverandering en bedreigingen van drinkwaterbronnen zorgen ervoor dat aanvullende grondwatervoorraden aangewezen moeten worden voor de drinkwatervoorziening."

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.