CDA Velsen wil weten waarom bouwplannen parochietuin Driehuis niet in Dorpsdialoog op tafel kwamen

De Engelmunduskerk in Driehuis© Foto Toussaint Kluiters

Susanne Moerkerk
Driehuis

CDA Velsen wil weten waarom in de Dorpsdialoog Driehuis niet is gesproken over de wens - en de plannen - van de Engelmundusparochie over de invulling van de parochietuin.

Tijdens de Dorpsdialoog Driehuis werd gekeken naar de wens van Driehuizenaren voor de invulling van de tuin. In de conceptnota werden stellige uitspraken gedaan. ,,Tot 2030 zou geen sprake zijn van woningbouw en de gemeente zou zich inspannen voor het herinrichten van groen tot een publiek toegankelijke dorpstuin. Sterker, de gemeente zou daarin het voortouw nemen richting de Engelmunduskerk’’, schrijft Gideon Nijemanting in zijn raadsvragen aan burgemeester en wethouders.

Woningbouw

,,Uit de correspondentie tussen gemeente en Engelmundus Parochie én uit een gesprek met een vertegenwoordiger van het parochiebestuur, ontstaat bij de CDA-fractie echter het beeld dat de gemeente al jaren op de hoogte is van – en positief staat tegenover – woningbouw op die locatie. De gemeente heeft bovendien in 2016 bij de sloop van de kosterwoning als voorwaarde gesteld dat, in ieder geval op die locatie, woningbouw terug dient te komen. Die positieve grondhouding is in 2017 en 2019 herbevestigd. Januari 2021 diende de parochie nog een plan voor woningbouw in bij de gemeente.’’

Daarom wil Nijemanting nu weten waarom de plannen van de parochie niet op tafel zijn gekomen en of het college dat niet anders had willen doen. ,,Betreurt het college achteraf haar eigen handelswijze?’’

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.