Velsen van Vroeger: de metamorfose van een rustig dorp

© Foto collectie Cees Rings

Guus Hartendorf
Velsen

’Kerkesingel’, staat te lezen op deze foto uit de collectie van Cees Rings. Meer niet. Zo te zien is de plaat gemaakt in de jaren twintig van de vorige eeuw en nadert de fotograaf over de toenmalige Driehuizerkerkweg het oude dorp Velsen.

Links ligt park Velserbeek, rechts een weiland waar later een park met vijver komt. Daar wordt ’s winters geschaatst. Rechts op de foto - achter de bomen - is hoogstwaarschijnlijk perceel 3 aan de singel, met links nog enigszins zichtbaar de Engelmunduskerk. Nummer 3 is in de jaren tachtig van de vorige eeuw gebouwd in de tuin van nummer 5 en staat tegenwoordig te boek als een beeldbepalend monument.

Tot 1865 is het in het dorp nog rustig en lommerrijk en staat er een aantal buitenplaatsen en voorname huizen in de nabije omgeving, zoals Meershoef, Beeckestijn, Waterland, Velserbeek, Watervliet, Meervliet en ’s-Gravenlust. Al die optrekjes geven werk aan bewoners van het dorp Velsen, waar ook het gemeentebestuur zetelt.

Dat rustige verdwijnt allengs als in 1865 kanaalgravers aan de slag gaan met de aanleg van het Noordzeekanaal, langs de noordkant van het dorp. Dat geeft reuring door het pontveer, de scheepvaart en de bedrijven langs de noordkant van het kanaal. Op slechts enkele meters van de ooit zo rustige Kerkesingel komt op den duur een nieuwe weg om het dorp heen, teneinde het drukker wordende verkeer ruim baan te geven.

De toegang vanuit het zuiden naar het dorp, zoals op de foto te zien is, wijzigt drastisch. Het wordt te gevaarlijk om de kruising Driehuizerkerkweg-Kerkesingel-Parkweg over te steken. Een voetgangers-fietserstunneltje is de oplossing en dat tunneltje komt er, net als een rolhek langs de zuidzijde van de Parkweg. Dat is om voertuigen van de hulpverleningsdiensten snel naar en van Driehuis te laten rijden en om voetbalsupporters zo snel mogelijk buiten de bebouwing om richting de A9 te leiden.

Velsen vroeger

Velsen Van Vroeger is een wekelijkse rubriek waarin historische foto's worden getoond.

Heeft u foto's van vroeger uit Velsense woonkernen? U kunt ze ingescand e-mailen naar redactie@ijmuidercourant.nl

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.