Uitgeest gaat 25 extra kilometers aan wegen beheren en onderhouden; hoogheemraadschap stoot het werk af

Het Zwaansmeerpad, populair bij wandelaars.

Het Zwaansmeerpad, populair bij wandelaars.© Foto Gemeente Uitgeest

Van onze verslaggever
Uitgeest

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) stopt met ingang van volgend jaar met het beheer en onderhoud van wegen buiten de bebouwde kom van Uitgeest. De gemeente Uitgeest neemt het over. Het gaat in totaal om 25 kilometer aan wegen.

Het betreft bovendien werk aan bermen, bruggen, bomen, lichtmasten en verkeersborden. Uitgeesters betalen vanaf 2022 geen HHNK-wegenheffing meer. Met de al eerder door wethouder Cecilia van Weel aangekondigde overdracht beheert en onderhoudt de gemeente - met uitzondering van bijvoorbeeld provinciale wegen - bijna alle wegen binnen de gemeentegrenzen. De manier van onderhoud verandert niet en ’de lasten blijven vergelijkbaar’, zegt de gemeente.

Hét voordeel is dat inwoners één aanspreekpunt hebben, namelijk de gemeente. En, zegt Van Weel: ,,De gemeente krijgt ook de regie over de financiering van aanleg, onderhoud en verandering in het gebied.”

Hoogheemraad Rob Veenman onderstreept dat hiermee tevens een einde komt aan ’een historische beheersituatie die door samenvoeging van waterschappen en gemeenten al enige tijd niet meer logisch is’. Beheer en onderhoud van wegen was sowieso een ’branchevreemde’ taak voor het waterschap. Nu kan HHNK zich geheel richten op de kerntaken, zoals veilige dijken, schoon en gezond water en het voorkomen van watertekort en wateroverlast.

Lagendijk

Het hoogheemraadschap heeft al overbodig geworden verkeersborden verwijderd. Aan de Lagendijk zijn zestien lichtmasten vervangen door nieuwe stalen masten, de bijbehorende oude lampen zijn vervangen door nieuwe energiezuinige ledlampen. De Geesterweg is afgelopen zomer opnieuw geasfalteerd en het Zwaansmeerpad is opgeknapt.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.