Ombudsman onderzoekt problemen van jongeren in de bijstand

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Jongeren tot 21 jaar die in de bijstand zitten, hebben volgens de Nationale ombudsman een grotere kans op financiële problemen en dakloosheid. Zij moeten rondkomen van zo'n 250 euro in de maand, omdat de overheid er vanuit gaat dat hun ouders betalen voor hun verzorging en opvoeding. Als ouders dat niet doen kunnen gemeenten het bedrag aanvullen, maar veel jongeren weten dat niet. De ombudsman start daarom een onderzoek naar problemen waar deze jongeren tegenaan lopen en hoe gemeenten deze groep informeren over steun.

Ouders hebben een onderhoudsplicht voor kinderen tot 21 jaar. Maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd. De regels van de overheid sluiten niet altijd goed aan op de situatie waarin deze jonge bijstandsgerechtigden verkeren. De regelingen zijn complex. De ombudsman wil weten wat het effect van de huidige regels en het beleid is op jongeren.

Het onderzoek naar jongeren in de bijstand is het tweede deel van een groter onderzoek naar sociale minima. In juni is een onderzoek naar statushouders van start gegaan. Volgend jaar start het laatste onderzoek, dat zich richt op jonggehandicapten. De uitkomsten van het onderzoek naar bijstandsjongeren worden halverwege 2022 verwacht.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.