Het sluizencomplex inspireerde IJmuidenaar Cees de Baare tot het maken van een gedicht

De Noordersluis.

De Noordersluis.© foto Erik Baalbergen

Cees de Baare
IJmuiden

IJmuidenaar Cees de Baare is mede bekend als vrijwilliger bij Ship, het centrum op het sluizencomplex over de aanleg van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Hij is daarnaast schrijver en dichter. Hij dicht bijvoorbeeld over de sluizen.

Het nieuwe sluizenkind uit het rulle duinzand geboren

Naast de oude dame, haar levensduur is bijna gedaan

Zij aan zij zullen ze bestaan, maar zeker niet verloren

Volgt de vraag, wat is de tijdsduur van haar bestaan

Gelijk als de oude dame die ons jaren heeft beschermd

Beschermd tegen het immer wassende zoute zeewater

Al die jaren zeeschepen heeft laten passeren, ongeremd

Passeerden in stille en roerige tijden, koersend naar later

Zo zal het sluizenkind zich in de toekomst moeten bewijzen

Om ons een eeuw te beschermen tegen al het natuurgeweld

Zij zeeschepen groot en klein zal laten passeren, laten rijzen

Tijdens het schutten, ook wanneer er een westerstorm opwelt

Vanaf de altijd grimmige Noordzee, stormen pal uit de west

Zal het nieuwe sluizenkind haar krachten moeten bewijzen

Om tezamen met haar vier sluizenzusters, dijken en de rest

Ons te beschermen, uit duinzand ontstaan, zal ook zij vergrijzen

Cees de Baare

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.