Kabinet: openhouden samenleving wordt uitgangspunt coronabeleid

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Het kabinet wil voortaan in het coronabeleid "het openhouden van de samenleving" als uitgangspunt hanteren. Dat schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin doet hij uit de doeken wat de doelen en de strategie worden in de komende maanden. Het moet leiden tot een "open, weerbare en schokbestendige samenleving", waarin we "leven mét het virus".

Het coronabeleid gaat straks uit van twee hoofddoelen: "de sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit en daarnaast de toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen". Deze twee doelen zijn gelijkwaardig, aldus de minister. Hiermee verschuift de aandacht meer van "de uitsluiting van risico's naar meer beheersing daarvan en naar een zo normaal mogelijke manier van leven". Volgens Kuipers is daar al een begin mee gemaakt tijdens de laatste versoepelingen vorige maand, waarbij het kabinet "gecalculeerde risico's" heeft genomen terwijl het virus zich snel verspreidde.

Tot nu toe had het kabinet vier hoofddoelen: de belasting van de zorg beheersbaar houden, het beschermen van kwetsbaren, het zicht houden op het virus en de economische en maatschappelijke schade beperken.

Weerbare samenleving

De minister wil dat in een "open en weerbare" samenleving het virus en de beperkingen die het oplevert "niet langer de boventoon voeren, maar we ernaar streven om te leven mét het virus". Kuipers wijst erop dat hiervoor scherpe keuzes nodig zijn en belangen anders moeten worden gewogen. Maatregelen moeten "te allen tijde proportioneel zijn en dienen de grondrechten zo min mogelijk te beperken".

Bovendien moeten beperkingen die zijn doorgevoerd om de epidemie te bestrijden, vervallen zodra dat kan. Ze mogen dus niet voor een ander doel worden gebruikt, schrijft Kuipers. Ook moet er bij het doorvoeren van maatregelen concreet uitzicht komen op de geldigheid ervan. Uit de plannen blijkt dat de coronatoegangsbewijzen voorlopig niet geschrapt worden, al wordt wel steeds gekeken of ze nog zin hebben.

Om tot een nieuwe koers op de langere termijn te komen, voert het kabinet gesprekken met vertegenwoordigers uit alle sectoren. Voor evenementen en nachthoreca is daarbij "bijzondere aandacht". In maart komt Kuipers met een nieuwe brief over deze volgende periode.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.