Werk Zeeweg in IJmuiden schuift weer op, nog drie weken afsluitingen: middenbermen bij oversteekplaatsen

Een nieuwe middenberm nabij de kruising Velserduinweg-Cederstraat, daardoor moet de weg daar ook iets breder.© foto United Photos/Paul Vreeker

Nieuwe inritten en een vernieuwde oversteekplaats, de Zeeweg knapt al flink op.© foto United Photos/Paul Vreeker

Werkzaamheden aan de Zeeweg op de hoek Velserduinweg/Cederstraat.© foto United Photos/Paul Vreeker

De nieuwe verlengde middenberm bij de Tussenbeeksweg.© foto United Photos/Paul Vreeker

1 / 4
Susanne Moerkerk
IJmuiden

Een paar dagen eerder dan gepland is aannemer Dura Vermeer dusdanig vergevorderd dat de gedeeltelijke wegafsluiting van de Zeeweg in IJmuiden weer een paar meter is opgeschoven.

Maandag begint de derde fase van de afsluiting officieel. Dan is het wegdeel tussen de Velserduinweg en de Heerenduinweg dicht. Maar omdat het werk goed vordert kon, net als in de eerste fase, een deel van de huidige afsluiting al eerder opgeheven worden.

Kortweg betekent dit dat er vanaf de Tussenbeeksweg alweer toegang is tot de Zeeweg. Ook is het tijdelijke parkeerverbod langs de Appelboomstraat weer opgeheven.

Oversteken

Wie een kijkje neemt bij de werkzaamheden, valt een aantal dingen op. Zoals aangekondigd zijn er extra parkeervakken te vinden en is er meer ruimte voor groen. Ook ligt er tijdelijk asfalt langs de zijkanten van de weg, omdat deze breder is dan voorheen.

Een andere opvallende aanpassing is de komst van de middengeleiders. Rond de zebrapaden zijn op de weg middenbermen aangebracht. De middenberm ter hoogte van de Tussenbeeksweg is in de richting van de Heerenduinweg erg lang. Wie vanaf het Perenboompad komt en richting de De Noostraat wil, moet om de bestrating heen.

Het maakt het voor haastig overstekende kinderen en ouders rond het in- en uitgaan van de school veiliger om in het midden van de weg de oversteek te pauzeren. Al zal de wens van de inrichting zijn dat uiteraard het zebrapad gebruikt wordt.

Asfalt

Dura Vermeer schuift de werkzaamheden per maandag officieel op naar de kruising met de Velserduinweg. Het wegdeel tot aan de Heerenduinweg is tot 1 april afgesloten. Dan is het werk nog niet gedaan. In de vierde fase, 1 tot en met 4 april, is de gehele weg nog een aantal dagen dicht.

Dan worden de oude en de tijdelijke asfaltlagen verwijderd en komt er een verse, naadloze asfaltlaag te liggen. De Zeeweg kan er vanaf dat moment weer jaren tegenaan.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.