Extra pont in Velsen tot minstens eind volgend jaar. ’Daarmee verbeteren we de luchtkwaliteit’

Twee ponten over het kanaal tot eind 2023. Bovendien komt er een elektrische bij.© archieffoto Ron Pichel

Pieter van Hove
Velsen-Zuid

Goed nieuws voor de gebruikers van de ponten tussen Velsen-Zuid en -Noord. In elk geval tot eind volgend jaar varen er twee veerboten over het Noordzeekanaal tussen beide gemeentedelen.

De overheid heeft een subsidie beschikbaar gesteld van een kleine half miljoen euro. ‘De subsidie is toegekend omdat het laten varen van een elektrische pont grote gezondheidswinst oplevert voor de inwoners en voor het milieu’, meldt de Omgevingsdienst IJmond die het geld heeft binnengesleept.

Vanaf 2023 gaat een tweede elektrische pont varen en wordt de oude, die nu nog op fossiele brandstof vaart, uit de vaart gehaald. De fikse vertraging van de bouw van Zeesluis IJmuiden leidde er in 2019 toe dat ook de sluizenroute langer op slot moest blijven. Om de pijn voor de gebruikers van de sluizenroute te verzachten, financierde Rijkswaterstaat daarom een extra pont, ook wel bekend als de spitspont.

Dit betekent dat er tussen maandag en vrijdag vaker gevaren wordt. Tussen 06.40 uur en 18.40 uur is er iedere tien minuten een afvaart. De financiering van Rijkswaterstaat voor de spitspont stopt echter aan het einde van deze maand. Maar dit wordt nu door de overheid overgenomen.

Fietsers

Het nut van een tweede pont heeft de gemeente Velsen laten berekenen met een zogeheten maatschappelijke kosten-baten analyse. Hieruit blijkt dat met het varen van een tweede pont er beduidend meer inwoners zijn die de fiets pakken. Waardoor er veel minder gebruik wordt gemaakt van de auto en het OV. Het gaat om meer dan 4.500 fietsers die nu dagelijks de pont over het Noordzeekanaal nemen.

,,Daarmee verbeteren we de luchtkwaliteit,’ aldus demissionair wethouder Sebastian Dinjens van Velsen. Zijn collega-wethouder Bram Diepstraten (eveneens demissionair) vult aan: ,,De IJmondgemeenten, aangevoerd door Velsen, zijn in gesprek met de provincie Noord-Holland, Amsterdam en het Rijk om te kijken naar een meer structurele financiële oplossing om beide ponten, straks allebei elektrisch, in de vaart te houden. Daar maken we ons nu hard voor.’”

Het in stand houden van een tweede pont levert zo’n vier miljoen minder gereden autokilometers per jaar op. Dit betekent een vermindering van ruim 200 kilo fijnstof én een vermindering van 2.700 kilo stikstof per jaar.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.