Langetermijnbeleid kabinet tegen corona: zelf zorgen dat je niet besmet raakt

© ANP

Elif Isitman
DEN HAAG

Het kabinet doet vanaf nu een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers bij de bestrijding van corona. Dat geldt ook voor het testen, dat bij de GGD’s moet worden afgeschaald. De eigen verantwoordelijkheid wordt de rode draad van het langetermijnbeleid tegen corona, dat waarschijnlijk volgende week wordt gepresenteerd.

Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf.

In plaats van de strakke hand van bovenaf, moeten Nederlanders voortaan zelf maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat ze zichzelf en elkaar niet besmetten. Dat is een duidelijke shift van het beleid dat het kabinet eerder voerde, waarin ferm werd ingegrepen en meermaals lockdowns werden ingesteld om de verspreiding van corona te remmen.

Het kabinet verwacht dat mensen – die na twee jaar pandemie inmiddels wel doordrongen zijn van de basismaatregelen – er voor zorgen dat ze niet besmet worden. Ventileren, mondkapjes dragen waar nodig, en misschien niet met z’n allen op een kluitje gaan zitten in de kroeg in de winter. Het kabinet hoopt dat Nederland verstandig genoeg is om daar aan te denken.

Ook wordt van bedrijven verwacht dat ze hun personeel beschermen. Dat betekent dat men bij klachten of ziekte niet moet worden gedwongen om toch op te komen draven, iets wat ’pre-corona’ vaak gebeurde.

De coronasteun voor bedrijven - die op 1 april verdwijnt - behoort als het aan het kabinet ligt ook definitief tot het verleden. Het subsidie-infuus was destijds nodig om noodlijdende ondernemers te redden, maar binnen het kabinet klinkt ook dat het een ongezonde werking heeft gehad omdat het kwakkelende bedrijven kunstmatig op de been heeft gehouden.

Test bij huisarts

Volgens kabinetsbronnen worden de testfaciliteiten van de GGD binnenkort ook afgeschaald. Testen op corona wordt dan ook de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Dat kan via de welbekende zelftesten maar Den Haag kijkt ook naar de mogelijkheid om dit bij huisartsen te laten doen. Op die manier zouden mensen dan alsnog een herstelbewijs kunnen krijgen, wat met een zelftest natuurlijk niet kan.

Wanneer de GGD geen tests op grote schaal meer uitvoert, dan wil het kabinet de verspreiding van het virus en het opduiken van nieuwe varianten op een andere manier monitoren. Rioolwatersurveillance, iets wat nu ook al steekproefsgewijs gebeurt, kan daarvoor uitkomst bieden. Ook kijkt het ministerie van VWS naar een ’bredere manier van modellering’ van de coronaverspreiding, omdat RIVM-modellen in het verleden vaak niet accuraat bleken.

Boostprikken

Hoewel de nieuwe lijn van het kabinet vaart op het optimisme dat we corona wel in bedwang kunnen houden, blijven er ook zorgen. ’Corona gaat niet weg en is ook geen griepje,’ is de waarschuwing.

De opkomst van een nieuwe variant kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er op den duur toch weer maatregelen moeten worden genomen. Ook hoopt het kabinet op meer enthousiasme voor boostprikken. De animo daarvoor neemt rap af, waarschijnlijk door de mildheid van de omicronvariant. Zelfs bij kwetsbaren en senioren ziet het kabinet het aantal mensen dat een herhaalprik komt halen dalen.

Het langetermijnplan dat coronaminister Ernst Kuipers volgende week de deur uitdoet, maakt deel uit van een bredere koerswijziging. Hij kondigde eerder al aan dat wat hem betreft beperkingen in de samenleving niet langer de boventoon moeten voeren. „We bewegen hiermee weg van de uitsluiting van risico’s naar meer beheersing daarvan en naar een zo normaal mogelijke manier van leven”, zei Kuipers daar eerder over. Het openhouden van de samenleving moet daarbij het uitgangspunt vormen.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.