Velserbroek is een stukje fleuriger geworden met groene daken op 35 schuren. Bewoners hebben zelf de pizza-achtige stukken gelegd

Langzaam wordt het dak een stuk groener© foto Reinder Weidijk

Bewoners leggen groene daken op de schuurtjes.© foto United Photos/Toussaint Kluiters

1 / 2
Pieter van Hove
Velserbroek

Velserbroek is weer een stuk groener dan het al was. Op maar liefst 35 schuren aan de Floraronde zijn zaterdag groene daken gelegd.

De bewoners waren een groot deel van de dag in de weer met het plaatsen van pizza-achtige stukken groen dak met daarop begroeiing als mossen, bloemen, bomen en grassen.

Medebewoonster Mariëlle van Warmerdam straalde van oor tot oor. Zij was tenslotte degene die vorig jaar bij de gemeente informeerde naar subsidiemogelijkheden voor het leggen van het stukje groen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland bleek te beschikken over subsidiepotten. Maar om in aanmerking te komen voor geld moesten er wel meer mensen meedoen. En dat is gelukt. In overleg met de gemeente stelde de Velserbroekse een brief op die ze bij 160 buren in de bus stopte.

(Tekst gaat door onder de foto)

Een soort pizzapunt met allerlei soorten begroeiing.© foto Reinder Weidijk

Ook vond ze een bedrijf dat gespecialiseerd is in het vergroenen van daken. ,,De prijs viel wel mee, dus eigenlijk was de subsidie niet eens meer zo belangrijk”, zegt ze. De voordelen zijn legio: het groene dak kan beter tegen slijtage, het zorg voor extra isolatie en het regenwater loopt beter weg. Bovendien heeft de beplanting een luchtzuiverende werking en bevordert de biodiversiteit.

,,Een daktuin vraagt overigens niet veel onderhoud”, aldus een voorlichter van de gemeente. ,, Twee keer per jaar controleren op onkruid en bijmesten is voldoende. Dat is ongeveer een kwartiertje werk per jaar.” Inmiddels zijn inwoners in Santpoort een tweede project gestart om daken te vergroenen. Inwoners die een dergelijke actie willen opzetten, kunnen zich melden via duurzaam@velsen.nl.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.