De Jonge geeft gemeente meer vrijheid bij toewijzen van woningen

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Gemeenten krijgen meer ruimte om woningen toe te wijzen aan specifieke doelgroepen. De helft van de woningen mag worden gereserveerd voor eigen inwoners; nu is dat maximaal een kwart van huurwoningen. Een wetsvoorstel dat dit moet regelen, heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Gemeenten mogen nu de helft van de huurwoningen binnen de gemeentegrenzen toewijzen aan mensen met een maatschappelijke of economische binding, zoals onderwijzers, politieagenten of verplegers. Maximaal een kwart daarvan mag momenteel aan eigen inwoners worden toebedeeld. Na de wetswijziging mogen gemeenten helemaal zelf kiezen hoe ze die 50 procent gaan verdelen. Zij kunnen er voor kiezen dit aandeel helemaal te reserveren voor eigen inwoners.

Nieuw wordt daarnaast dat gemeenten ook sociale koopwoningen tot 355.000 euro mogen toewijzen aan eigen inwoners of aan mensen met een maatschappelijke of economische binding.

Binding

"Het is belangrijk dat jongeren een huis kunnen vinden in het dorp waarin ze zijn opgegroeid en dat ouderen in het dorp kunnen blijven wonen waarin ze al jaren wonen", zei De Jonge na afloop van de ministerraad. "Daarom wil ik dat gemeenten meer ruimte hebben om nieuwbouwwoningen of bestaande huurwoningen ter beschikking te stellen aan mensen die echt een binding hebben met de plek waar ze wonen. Dat komt de leefbaarheid van de dorpen en het platteland ten goede." Daarnaast vindt De Jonge het ook belangrijk dat "een leraar, de agent en de verpleegkundige in het dorp kunnen wonen waar ze werken."

Hiertoe wordt de Huisvestingswet 2014 aangepast. Die 50 procent die gemeenten voor specifieke doelgroepen mogen reserveren is het maximum dat wettelijk mag, aldus De Jonge.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.