Voorstel kabinet: begrotingsplannen al in voorjaar naar buiten

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Het kabinet stelt voor om begrotingsplannen voor het volgende jaar niet pas op Prinsjesdag in september, maar al in het voorjaar bekend te maken. Het verschuiven van zo'n besluitvormingsmoment heeft als voordeel dat de Tweede Kamer meer tijd heeft om zich in de beleidsplannen te verdiepen, zegt minister Sigrid Kaag van Financiën. Het nadeel is wel dat er "minder nieuws bekendgemaakt" wordt op Prinsjesdag.

Het kabinet heeft verschillende opties uitgewerkt om het begrotingsproces aan te passen. Het Nederlandse begrotingsproces mag volgens Kaag dan "internationaal goed aangeschreven" staan, de Raad van State en een speciale studiegroep doen al enige tijd aanbevelingen om dit proces te verbeteren. Ook het CDA vroeg tijdens het debat over de financiële plannen van het kabinet dit najaar om eens te kijken naar planning van de begroting. De Kamer heeft in het najaar namelijk beperkt de tijd om voorstellen kritisch te behandelen, en het Nederlandse proces loopt niet gelijk op met de Europese begroting.

Het volledig naar voren halen van de miljoenennota en de begroting gaat het kabinet wat ver. Maar het publiceren van voorstellen in het voorjaar zou wel een optie zijn. De definitieve voorstellen worden dan ingediend op de derde dinsdag in september. Op die manier gaat Prinsjesdag niet verloren, hoewel de troonrede wel een ander "karakter" zal krijgen, "aangezien al een eerste debat is geweest over de beleidsvoornemens".

Belastingplan

Daarnaast kan ook de inhoud van het Belastingplan (de belastingwetten die worden aangepast) eerder worden gedeeld. Het kabinet deelt dan "een brief met daarin de fiscale voornemens" voor het volgende jaar. De oppositie klaagt al langer dat de Kamer in het najaar een groot pakket aan belangrijke wetten vaak in één zitting moet behandelen. Als deze plannen eerder bekend worden, kan het kabinet ook rekening houden met "eventuele wensen uit het parlement".

Nadeel is dat in het voorjaar het effect van de plannen op uitvoeringsorganisaties (veelal de Belastingdienst, die al met aanhoudende problemen kampt) nog niet helemaal duidelijk is.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.