Vereniging vertrouwenspersonen: onvoldoende meldingen misstanden

ANP Producties | Bron: ANP
Nijkerk

De uitkomsten van onderzoeken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag staan "in schril contrast" met het aantal mensen dat daadwerkelijk een melding maakt bij misstanden, zegt voorzitter Inge te Brake van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt woensdag dat 6 procent van de jonge vrouwen in het afgelopen jaar ongewilde seksuele aandacht heeft gekregen van een collega of leidinggevende. "Maar we zien dat mensen nog onvoldoende melden", aldus Te Brake. "Of dat ze het gevoel hebben dat de situatie niet verbetert als zij een melding maken."

"De kanalen zijn er vaak wel", aldus de LVV-voorzitter. "Toch zien we nog niet dat meer mensen nu een melding durven te doen over collega's of een leidinggevende als zij ongewenst gedrag meemaken." Ze ziet dat in de media alleen voorbeelden naar voren komen als een melding van grensoverschrijdend gedrag slecht is afgehandeld. "Kijk bijvoorbeeld naar D66, Volt, Ajax. Het zijn allemaal negatieve ervaringen van mensen die een melding hebben gemaakt en naar wie niet werd geluisterd", zegt Te Brake.

Ze ziet dat in deze voorbeelden een groter onderzoek te voorkomen was geweest. "Als vanaf minuut één naar de dames geluisterd was en hun verhaal serieus was genomen, dan had het nooit tot een onderzoek hoeven komen. Ik snap nu heel goed dat de mensen die een melding hebben gemaakt, teleurgesteld zijn over hoe hun zaak is afgehandeld." In de gevallen waar het fout ging, is volgens de LVV een systeem nodig om veiliger melding te kunnen doen van ongewenst gedrag. "En als er dan een onderzoek wordt gedaan", zegt de voorzitter, "moet het niet zoals bij D66 een jaar op de plank blijven liggen. Zoiets rammelt aan alle kanten."

Grensoverschrijdend gedrag

De LVV-voorvrouw wijst er op dat het in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden niet alleen gaat om mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaken. "Het gaat ook om pesten, intimidatie, agressie en geweld, wat vaker voorkomt." Ook daarvoor kunnen mensen bij hun vertrouwenspersonen terecht.

In de enquête stelde 13 procent van alle werknemers binnen hun baan te maken te krijgen met bijvoorbeeld pesten, intimidatie of geweld van collega's of leidinggevenden. 8 procent van de werknemers zegt in 2021 te zijn gediscrimineerd op het werk.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.