’Over veel punten denken we hetzelfde in dat is te herkennen in de tekst.’ Heemskerk heeft een coalitieakkoord dat iedereen wil

Roy Vlieland (links), Emmy Lamers en Mark Wouters ondertekenen het coalitieakkoord.© Foto Gemeente Heemskerk

Friso Bos
Heemskerk

Kansen pakken! Zo heet het nieuwe Heemskerkse coalitieakkoord dat dinsdagavond werd ondertekend door fractievoorzitters Emmy Lamers (Heemskerk Lokaal), Roy Vlieland (GroenLinks) en Mark Wouters (D66). Met de inhoud gaat het nieuwe college de komende vier jaar aan de slag.

Het nieuwe college - met als kandidaat-wethouders Aad Schoorl (HL), Piet Burgering (D66), Ani Zalinyan (GL) en Ron Suanet (ongebonden) - zal donderdagavond worden geïnstalleerd en het coalitieakkoord worden gepresenteerd in een extra raadsvergadering.

Het akkoord is tot stand gekomen met inbreng van alle fracties van de gemeenteraad van Heemskerk. ,,Over veel punten denken we hetzelfde in dat is te herkennen in de tekst. Zo willen we allemaal meer inzetten op preventie en inwoners meer betrekken bij het democratisch proces.’’

De ’driekwartversie’ van het coalitieakkoord is gedeeld met de andere fracties met de vraag erop te reageren. Op verschillende punten is de inbreng van die fracties verwerkt. Volgens de coalitie ligt er nu dan ook een breed gedragen akkoord.

Gratis

Een greep uit de actiepunten van het coalitieakkoord: Realiseren van minimaal zevenhonderd woningen op De Velst, Eikenhof 2, Assumburg - Oud Haerlem-Tolhek, en het Stationsgebied; Mogelijkheden duurzaamheidslening uitbreiden; Investeren in verblijfswaarde van het centrum, parkeren blijft gratis; Sterk vestigings- en ondernemingsklimaat op de bedrijventerreinen; Aanpakken zwerfafval; Hondenbelasting gefaseerd afschaffen; OZB stijgt in principe niet meer dan met de inflatie; Buurtgerichte aanpak voor jongeren; Samenwerken met buurgemeentes om voorzieningen optimaal in stand te houden of te verbeteren; Subsidiebudget voor evenementen van vijftig mille per jaar.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.