Gemeenten en provincies krijgen na 2026 minder geld van het Rijk

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Tot en met 2025 krijgen gemeenten en provincies meer geld van het Rijk voor de uitvoering van hun taken. Dit jaar krijgen gemeenten 32,6 miljard en dat loopt op naar 37,2 miljard euro in 2025. In 2026 moeten gemeenten weer 1,7 miljard euro inleveren. Dan krijgen zij ruim 35,4 miljard euro.

Provincies krijgen dit jaar 2,7 miljard, oplopend naar 3,2 miljard in 2025. In 2026 haalt het Rijk daar weer twee ton van af. Dat blijkt uit de zogenoemde meicirculaires voor gemeenten en provincies, die minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken woensdag naar de Tweede en Eerste Kamer heeft gestuurd.

Op basis van deze meicirculaires kunnen gemeenten en provincies hun meerjarenbegrotingen opstellen. Voor gemeenten wordt in deze circulaire ook duidelijk hoe de nieuwe verdeling van het gemeentefonds uitpakt, die vanaf 2023 gaat gelden. Tussen 2023 en 2025 gaat er door die herverdeling geen enkele gemeente financieel op achteruit, zo staat in de meicirculaire.

Jarenlang gesteggeld

Er is jarenlang gesteggeld over een nieuwe verdeling, omdat het huidige verdeelmodel niet meer aansluit op de extra taken die gemeenten er de laatste jaren hebben bijgekregen, zoals de jeugdzorg. Niet alleen gemeenten die er daardoor op achteruit zouden gaan hadden felle kritiek, maar ook de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). De invoering ervan is daardoor een paar jaar uitgesteld, maar wordt nu in 2023 echt ingevoerd.

De minister heeft wel gekozen voor een geleidelijke invoering van de nieuwe herverdeling van het rijksgeld, zodat gemeenten die er financieel op achteruitgaan daar langzaam aan kunnen wennen. Voor gemeenten die er nu al financieel slecht voor staan en veel inwoners hebben met weinig geld, worden de nadelige financiële effecten extra verzacht. Dat geldt ook voor sterk vergrijzende gemeenten.

De provincies worden tot en met 2024 gecompenseerd voor misgelopen inkomsten uit motorrijtuigenbelasting. Elektrische auto's hoeven tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Het Rijk trekt de komende drie jaar hiervoor jaarlijks 124 miljoen euro

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.