Boeren vinden nieuwe stikstofdoelen kabinet 'onrealistisch hoog'

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Boeren schrikken ervan dat het kabinet de uitstoot van stikstof in bepaalde gebieden fors verder omlaag wil brengen. Volgens land- en tuinbouworganisatie LTO circuleren er nu emissiereductiedoelen die zo onrealistisch hoog zijn dat die alleen maar tot een grootschalige kaalslag op het platteland kunnen leiden. Dat zou voor de landbouw, leefbaarheid en economische ontwikkeling in veel provincies funest zijn.

Haagse bronnen bevestigden vrijdag een bericht van NRC dat het om een uitstootreductie van 70 tot 80 procent gaat rond gebieden waar de natuur het het zwaarst heeft. LTO zegt in een reactie zich al langere tijd zorgen te maken over de ingeslagen richting van de overheid. "Mocht de brief vanuit het kabinet uiteindelijk de absurde reductievoorstellen zoals beschreven, bevatten, dan is voor LTO de grens bereikt. We zullen onder geen beding accepteren dat onze leden zo worden behandeld."

Eerder zei minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) al dat in 90 van de 162 beschermde natuurgebieden de natuur niet in goede staat is. Ze waarschuwde dat dit gevolgen zal hebben voor "de boeren die daar aan het ondernemen zijn". Voor sommige gebieden geldt naar verluidt dat twee van de drie boeren iets anders moeten gaan doen: stoppen, verhuizen of veel duurzamer boeren.

"Alle maatregelen zijn ingrijpend en de stikstofopgave is zó complex, dat zal heel veel impact hebben", zei de bewindsvrouw vrijdag voor aanvang van de ministerraad. Van der Wal bespreekt de regionale strategieën (wat er per regio moet gebeuren) volgende week in de ministerraad en sprak daarover al met de provincies, die deze strategieën moeten uitvoeren. "We zijn het nu aan het doorrekenen: wat betekent die 50 procent reductie die we per 2030 moeten halen per gebied in Nederland", vat ze het vraagstuk samen.

Bij LTO hoopt men nog op "enig realiteitsbesef" bij provinciebesturen. Zij worden volgens de organisatie samen met boeren in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. "Wij roepen provincies op tot stevig verzet tegen deze onmogelijke Haagse dictaten." Dat het ook anders kan bewees de provincie Overijssel donderdag nog, voeren de boeren daarbij aan. De provincie koos er volgens hen voor om "vanwege het getreuzel van het ministerie" zelf budget en beleid vrij te maken om zogenoemde PAS-melders (Programma Aanpak Stikstof) te hulp te schieten. Dat zijn boeren die buiten hun schuld door de overheid in de problemen zijn gebracht.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.