Afname werkloosheid in Zuid-Kennemerland en IJmond groter dan landelijk. Vooral in de horeca daalde het aantal ww-uitkeringen

Volop werk in de horeca, zoals hier op de Haarlemse Botermarkt© archieffoto United Photos/Paul Vreeker

Pieter van Hove
Haarlem/Velsen

De daling van het aantal ww-uitkeringen in Zuid-Kennemerland en IJmond in mei was sterker dan de landelijke afname.

In Zuid-Kennemerland en IJmond bedroeg die min 7,4 procent, terwijl het landelijk 5,8 procent was. Vooral in de horeca nam het aantal uitkeringen af. Volgens uitkeringsverstrekker Uwv is dat gebruikelijk in het voorjaar.

De uitkeringsinstantie stelt dat er ook in het onderwijs een duidelijk seizoensgebonden patroon valt te ontdekken. Vrijwel elk jaar stijgt het aantal ww-uitkeringen aan docenten in de zomermaanden vanwege de zomervakantie, om bij de start van het nieuwe schooljaar weer te dalen. Dit komt doordat docenten met een tijdelijk contract soms pas bij aanvang van het nieuwe schooljaar een nieuw contract krijgen aangeboden.

Vorig jaar werden er in noordelijk Noord-Holland nog ruim 300 ww-uitkeringen verstrekt aan docenten, nu zijn dat er minder dan 250.

Zowel in het primair (basis) als in het voortgezet onderwijs is in veel beroepsrichtingen sprake van tekorten aan docenten. Wel zijn er kleine verschillen tussen de regio’s. Zo is in de regio Noord-Holland Noord en in Zaanstreek-Waterland sprake van een krappe arbeidsmarkt voor docenten, terwijl deze in Zuid-Kennemerland als zeer krap wordt getypeerd.

Daarbij heeft het onderwijs in Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond ook te maken met concurrentie door een grote vraag naar docenten van scholen uit Groot-Amsterdam. De tekorten in het voortgezet onderwijs verschillen per vakgebied. Voor de drie regio’s in noordelijk Noord-Holland is de arbeidsmarkt voor docenten culturele en kunstzinnige vormgeving op Mbo-niveau gemiddeld, terwijl de arbeidsmarkt voor exacte vakken op hetzelfde niveau een zeer krappe is.

In de afgelopen periode is de arbeidsmarkt voor docenten in het algemeen ook krapper geworden. In bijvoorbeeld beroepsgerichte vakken was een jaar geleden nog sprake van een gemiddelde arbeidsmarkt, terwijl deze nu als krap wordt getypeerd.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.