CDA in Velsen: Pas op de plaats met uitgaven

Robbert Minkhorst
Velsen

De financiële positie van Velsen is nog zo wiebelig dat de gemeente voorlopig zeer behoedzaam zou moeten begroten. Het helpt dan niet als een fout in de begroting ook nog een flinke tegenvaller oplevert.

Dat bleek bij de behandeling van de Perspectiefnota en de bestuursrapportage van wethouder financiën Jeroen Verwoort, donderdagavond in een sessie van de gemeenteraad.

Het was het CDA dat aandrong op zuinigheid. Fractieleider Gideon Nijemanting opperde om uitgaven in - bijvoorbeeld - 2023 ’te temporiseren’. ,,Als het geld van het Rijk dan niet komt, hebben we het ook niet al uitgegeven.’’ De CDA’er stelde vast dat in het meerjarenbeeld ’bijna geen enkel jaar positief wordt afgesloten’.

In het verlengde daarvan stelde hij ook de beoogde kosten voor het open kunnen houden van bezoekerscentrum SHIP in het sluizengebied aan de kaak én de collectieve ziektekostenverzekering voor Velsense minima. Die zijn te hoog, vindt het CDA.

Gevoelige

Met zijn opmerkingen raakte Nijemanting een paar gevoelige snaren bij politieke partijen. Velsen heeft de afgelopen paar jaar stevig moeten bezuinigen en inleveren. Raadslid Peter de Wildt (Velsen Lokaal): ,,Wilt u uitsmeren of uitstellen? Het klinkt als bezuinigen.’’

,,Uitsmeren’’, antwoordde de CDA’er, ,,want in 2024 hebben we op dit moment weer een dikke plus.’’

D66 onder andere hoopte juist op een nieuwe ziektekostenverzekering voor minima. De ondergrens was tijdens de bezuinigingsoperatie al verzwaard naar een inkomen van 120 procent van het bijstandsniveau (het was 130 procent). Tot een echte besparing leidde dat overigens niet. In 2021 was Velsen ook weer 600.000 euro kwijt voor deze voorziening. En het wordt voorlopig ook niet minder, waarschuwde portefeuillehouder Marianne Steijn, met het oog op de hoge inflatie en toegenomen armoede.

,,Vindt u die zes ton dan te veel’’, vroeg D66-voorman Bas de Ruig aan Nijemanting. ,,Wij vinden dat heel veel geld. Ja. Te veel.’’

De Ruig had juist vastgesteld dat de Perspectiefnota ’zowaar wat perspectief bood’. Door (voornamelijk) hogere Rijksbijdragen heeft Velsen meer te besteden.

De CDA’er wees er verder op dat Velsen misschien voor het oog spaarzaam is geweest en flink zal hebben bezuinigd; onder het bewind van Verwoort en de vorige coalitie is in vier jaar wel grofweg twintig miljoen euro van het Velsense vermogen verdampt.

Fout

Pijnlijk was de fout in de begroting die D66 ontdekte. Een verkeerde berekening bij grondexploitaties kost de gemeente bijna 800.000 euro. Wethouder Verwoort had na de ontdekking daarvan woorden gebruikt die hij niet zou herhalen in de raadszaal. ,,Een forse fout die wij nu moeten herstellen’’, erkende hij.

D66’er De Ruig vroeg zich af of daarmee niet nog meer nare verrassingen zich konden aandienen en hoopte dat de begroting ’nog een keer doorgelopen kon worden’. Verwoort beloofde een check, maar zei dat een ’volledige doorrekening’ voor het zomerreces onmogelijk valt te halen.

Meer nieuws uit IJmond

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.