Stikstofcrisis biedt de kans om de landbouw rigoureus te veranderen | commentaar

Annelies Karman

Stel: de overheid bepaalt dat je je beroep niet meer mag uitoefenen. Je krijgt wel geld, maar mag je huidige baan of onderneming niet houden. Terwijl je juist veel plezier hebt in je werk. Misschien heb je zelfs een bedrijf dat al generaties lang in de familie is.

Voor boeren in Nederland is dit realiteit. Vanwege de uitstoot van stikstof wil het kabinet de veestapel en het aantal boerenbedrijven terugdringen. Een heel ingrijpend plan. Geen wonder dat boeren woensdag de weg op gingen om te demonstreren bij Stroe.

Politici moesten het ontgelden. Op trekkers stonden leuzen als ’Oprutte’ en ’Krijg de klere’. De emotie is te begrijpen als je net hebt gehoord dat je vijftig of zeventig procent moet inkrimpen. Het kabinet doet het echter niet voor de lol. Hoge concentraties stikstof leveren een groot probleem op. Natuurgebieden kunnen verdwijnen. Minister Christianne van der Wal doet ook maar gewoon haar werk.

Lees ook: Hoe staat de natuur ervoor? Tien vragen over het Nederlandse stikstofprobleem

Onredelijk hoog

Kabinet en boeren moeten sámen werken, niet tegen elkaar. Als de regering boeren uitkoopt voor goede bedragen, en vrijwillig, hoeven de overblijvers het aantal dieren niet zo ver terug te schroeven. Percentages van zeventig procent zijn onredelijk hoog. Andere sectoren zoals de luchtvaart, industrie en verkeer zouden een grotere duit in het zakje moeten doen. Want Nederland kan niet zonder landbouw.

Boeren zorgen voor voedsel. En niet alleen in dit land, onze landbouw voedt de wereld. Nederland is na de VS de grootste exporteur in die sector. Als onze boeren zich zouden richten op onze eigen markt, dan is een kleinere veestapel passender en logischer. Daar hangt alleen wel een prijskaartje aan. Want zonder de buitenlandse markt gaan een hoop boerenbedrijven failliet.

Lees ook: Honderden tractoren bij protest tegen stikstofplannen. ’De boer laat zich niet wegjagen’

Rigoureus veranderen

Het geld dat beschikbaar is voor de aanpak van stikstof maakt het mogelijk om de landbouwsector rigoureus te veranderen. Kleinschaliger, duurzamer en met respect voor boeren en hun werk. Minder intensieve veehouderij is bovendien beter voor dierenwelzijn en milieu.

Het betekent wel een hogere prijs voor een liter melk en een kilo vlees. Boeren en overheid kunnen de kosten van de grootschalige omslag niet volledig dragen. Melk en vlees in de supermarkt zijn nu al te goedkoop, gezien de kostprijs en de milieu-impact. De consument moet een eerlijke prijs betalen voor zuivel, eieren en vlees.

Lees ook: ’Onze hele manier van leven wordt afgepakt’. Massaal ’nee’ van bezorgde boeren klinkt vanaf een weiland vol koeienvlaaien

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.