Minimumloon rijksambtenaren gaat naar 14 euro per uur

ANP Producties | Bron: ANP
Den Haag

Het minimumloon van rijksambtenaren gaat naar 14 euro per uur. Verder gaan de lonen de komende twee jaar in drie stappen omhoog, komt er een structurele loonstap van 75 euro per maand en wordt er 900 euro bruto uitgekeerd. Dat staat in de afspraken die het Rijk heeft gemaakt met vakbonden FNV, AC, CMHF en CNV, zo meldt FNV. Leden van de bonden moeten nog wel akkoord geven. De looptijd van de cao die geldt voor 130.000 ambtenaren is van 1 april dit jaar tot en met 30 juni 2024.

De salarissen van ambtenaren gaan per 1 juli met 2,5 procent omhoog. Ook wordt per deze datum het minimumloon vastgesteld op 14 euro per uur. Op 1 december krijgen ambtenaren eenmalig 450 euro. Per 1 april 2023 gaan de lonen nog eens met 3 procent omhoog. Dan wordt nogmaals 450 euro uitgekeerd. Op 1 januari 2024 volgt een loonstap van 1,5 procent.

Samen met de andere maatregelen kunnen de salarissen van de mensen in de laagste schaal met wel 20 procent toenemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om schoonmakers in dienst van het Rijk. Bij de modale inkomens is de loonstijging zo'n 9 procent. De hoogste inkomens moeten het doen met bijna 8 procent meer.

Stevige onderhandelingen

FNV-onderhandelaar Marco Ouwehand spreekt van stevige onderhandelingen. Hij is het meest trots op het verhogen van het minimumloon. Dat is volgens hem geen wettelijke vereiste, maar vooral een lobby van onder andere FNV. Volgens CNV-bestuurder Bart Schnoor wordt met het akkoord echt iets aan de koopkracht van de lagere salarisschalen gedaan. "Dan gaat het om mensen die een minimum tot modaal inkomen hebben. Denk aan gevangenisbewaarders, rechtbankmedewerkers en douanepersoneel. Met de gierende inflatie willen we medewerkers met dat soort functies, die cruciaal zijn om de maatschappij draaiende te houden, financieel stutten en hun banen aantrekkelijk houden", zegt hij.

Verder zijn er ook afspraken gemaakt over verlofregelingen, roosters en het inrichten van de thuiswerkplek. Bij dat laatste mag het vijfjaarlijkse budget van 750 euro ook gebruikt worden voor verduurzaming van de woning, ongeacht of je thuiswerkt of niet. Ook is sociale veiligheid een belangrijk aspect van de cao. Op ieder departement komt een onafhankelijke integriteitscommissie. Ook de taken van de vertrouwenspersoon worden uitgebreid.

Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot zegt in een reactie het fijn te vinder dat er een akkoord is bereikt. "In het bijzonder noem ik de ruime loonstijging voor de lagere- en middeninkomens. Dat was een gezamenlijk belang", zo zei ze. Ambtenaren hebben tot 7 juli om te stemmen over het onderhandelingsresultaat.

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.