Haarlemmermeer schaft in 2024 de hondenbelasting af

Bart Boele
Hoofddorp

De hondenbelasting wordt per 1 januari 2024 afgeschaft in Haarlemmermeer. Na talloze pogingen in de afgelopen jaren is het Forza nu toch gelukt een meerderheid van de gemeenteraad achter dat initiatief te krijgen.

De motie werd ingediend door Erik Vermeulen van Forza met steun van Brigitte Antolini van Forum voor Democratie. Argument om de hondenbelasting af te schaffen zijn dat de opbrengst (712.000 euro) niet wordt gebruikt om hondenpoepoverlast tegen te gaan maar in de algemene middelen belanden.

„Hondenbezitters krijgen bitter weinig terug voor de betaalde hondenbelasting”, aldus Vermeulen. „De belasting dient slechts als inkomstenbron voor de gemeente en niet ter dekking van kosten die specifiek verband houden met hetgeen hondenbezit teweeg brengt.”

Hij wijst er op dat al 152 gemeenten (van de 396 die er nog zijn) de hondenbelasting hebben afgeschaft en de rijksoverheid daar ook plannen voor heeft. „Wij willen ons als raad niet laten verrassen door het plotseling wegvallen van inkomsten uit de hondenbelasting en het anticiperen hierop getuigt van een goed financieel beleid.”

Vermeulen noemt hondenbelasting (84,30 euro per hond per jaar) oneerlijk en onevenredig en wijst op het maatschappelijk nut van honden „in bijvoorbeeld de strijd tegen eenzaamheid (met name onder ouderen) of in het kader van veiligheid zodat het bezit eerder aangemoedigd zou moeten worden.” Daar heeft hij een meerderheid van de raad mee over de streep getrokken.

De afgelopen jaren is diverse malen een voorstel gedaan om de hondenbelasting af te schaffen, maar toen werd er zonder meer tegen gestemd. De tijden zijn inmiddels veranderd waardoor een meerderheid de motie steunde.

Het tegenargument is altijd geweest dat er een financiële dekking moet worden gegeven voor de gemiste inkomsten. Daarom staat in de aangenomen motie dat het college van B en W dat nog dit jaar moet regelen.

Meer nieuws uit Haarlem

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.